Comunicat de presa- ASOCIAȚIA GRUPUL PENTRU DEZBATERE şi CONSENS SOCIAL (GDCS

image-0001Asociația Grupul pentru Dezbatere şi Consens Social (GDCS) a organizat în parteneriat cu SC Health, Safety and Security Consulting S.R.L., joi, 10.09.2015, ora 18:00, la str. Matei Basarab nr. 130, Ciulnița, jud. Ialomița,Conferința de informare – Acțiuni de economie socială în Ciulnița, jud. Ialomița în cadrul proiectului “PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov şi Sud Muntenia”- PROCOR, ID: POSDRU/173/6.1/S/ 147201, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007-2013, “Investește în oameni!”. AP 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale”. Perioada de implementare: 26 ianuarie-31 decembrie 2015, cu un buget total de 5.384.224,20 lei.

Tema centrală a evenimentului de comunicare si promovare economie sociala a fost prezentarea principiilor și acțiunilor de economie socială la nivelul comunitatilor locale. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale,ai mass-mediei, operatori economici locali, persoane aparținând grupurilor vulnerabile și ai altor structuri de economie socială.

În cadrul evenimentului, managerul de proiect, dl. Mihai STAN a făcut o prezentare a obiectivelor și a stadiului de implementare a proiectului PROCOR “PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov şi Sud Muntenia”- PROCOR, iar dl. Iordan Brăgău, consilier juridic în cadrul proiectului, a prezentat modalitatile prin care prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială, în vigoare din 27.08.2015 sunt transpuse in activitatile proiectului.

Date contact: Asociația GDCS
Registrul special PJ nr. 01/2009, Judecătoria Cornetu,
CIF 16735122, 77125, Ilfov ,Oraş Măgurele
E-mail: gdcsasociatie@gmail.com, www.gdcs.info
Mihai STAN
Manager proiect
Tel: 0752.124.805