ASOCIAȚIA GRUPUL PENTRU DEZBATERE şi CONSENS SOCIAL (GDCS)- Comunicat de presă

Page-1

 

Asociația Grupul pentru Dezbatere şi Consens Social (GDCS) a organizat în parteneriat cu SC Health, Safety and Security Consulting S.R.L, joi,17.09.2015, ora 18:00, la sediul structurii din sat Ciulnița, com. Ciulnița, Jud. Ialomița, str. Matei Basarab nr. 130, seminarul de informare – “Dezvoltare locală, Șanse egale – coeziune economică în cadrul proiectului “PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov şi Sud Muntenia”- PROCOR, ID: POSDRU/173/6.1/S/ 147201, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007-2013, “Investește în oameni!”. AP 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale”, cu perioada de implementare cuprinsa intre 26 ianuarie-31 decembrie 2015.
Tema centrală a evenimentului a fost prezentarea principiilor și acțiunilor de economie socială la nivelul comunitatilor locale si a reliefarii utilizarii instrumentelor specifice economiei sociale in dezvoltarea socio-economica, cu focusare pe dezvoltarea abilitatilor persoanelor vulnerabile.
La seminar au luat parte reprezentanți ai actorilor locali (economici, administrativi),ai mass-mediei, precum si persoane aparținând grupurilor vulnerabile si din comunitatea locala.
În cadrul evenimentului, managerul de proiect, dl. Mihai STAN a făcut o prezentare a obiectivelor si a stadiului de implementare a proiectului, iar dl. Dan Bragau, responsabil juridic în cadrul proiectului, a prezentat modalitatile prin care prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia sociala sunt transpuse in activitatile proiectului si a evidentiat importanta cooperarii cu alti actori cheie in vederea promovarii si dezvoltarii actiunilor de economie sociala.
Date contact: Asociația GDCS
Registrul special PJ nr. 01/2009, Judecătoria Cornetu,
CIF 16735122, 77125, Ilfov ,Oraş Măgurele
E-mail: gdcsasociatie@gmail.com, www.gdcs.info
Mihai STAN
Manager proiect
Tel: 0752.124.805