Asociația STAI: Integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile

3

Asociația STAI – Șanse pentru Tineri Antreprenori Independenți este o structură de economie socială înființată în cadrul proiectului ”PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia” – PROCOR, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007-2013 ”INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”, Beneficiar: Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social www.gdcs.info , ID: POSDRU/173/6.1/S/ 147201.
Asociaţia STAI are în vedere susţineriea persoanelor sau comunităţilor sărace, vulnerabile şi/sau dezavantajate din România şi Estul Europei, dezvoltarea prin forţe proprii, solidaritate şi responsabilitate socială, furnizarea de servicii şi bunuri în mod antreprenorial, utilizând excedentele în scopuri sociale. Pentru susținerea scopului, în cadrul Asociației STAI vor fi desfășurate activitităţi în sistem antreprenorial, care vor genera și asigura locuri de muncă pentru 6 persoane, dintre care 3 aparţinând grupurilor vulnerabile.
Activitățile sunt furnizarea de bunuri și servicii de personalizare a obiectelor. Obiectele promoţionale reprezintă o metodă de promovare a unei firme sau a produselor/serviciilor acesteia. ASOCIAȚIA STAI pune la dispoziţia clienților tehnologii performante, cu ajutorul cărora vor fi personalizate obiectele solicitate de clienți. Logo-ul, nr. de telefon sau adresa web imprimate pe obiecte sunt tot atâtea posibilități ca un client să devină mult mai vizibil pe piața pe care își desfășoară activitatea.
De asemenea, structura de economie socială înființată în cadrul proiectului PROCOR contribuie în plan local la integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile la excludere de pe piața muncii, care este în prezent cea mai vizibilă componentă a economiei sociale, mai ales în cazul celei mai noi forme conceptuale și juridice ale acesteia, cea a întreprinderii sociale și a sub-componenței sale, întreprinderea socială de inserție. Mai multe detalii despre produsele și serviciile Asociației STAI le puteți găsi pe www.shopses.ro
Obiectivul general al Asociației STAI este de a avea o incidență socială asupra comunității, urmărind incluziunea activă pe piața muncii a persoanelor defavorizate, prin dezvoltarea unor activități în sistem antreprenorial, constând în furnizarea de bunuri și servicii pe piața obiectelor personalizate și a celor hand made, contribuind astfel la creșterea calității vieții persoanelor aflate în dificultate. Mai multe detalii despre produsele și serviciile Asociației STAI le puteți găsi pe www.shopses.ro