Asociația GDCS SES 4: Activități de responsabilitate socială în Ciulnița

sigla

Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social a înființat în com. Ciulnița, jud. Ialomița SES 4 – structură de economie socială înființată în cadrul proiectului ”PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia” – PROCOR, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007-2013 ”INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”, Beneficiar: Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social www.gdcs.info , ID: POSDRU/173/6.1/S/ 147201.
Pentru susținerea activității, managerul de responsabilitate socială, Irina Tancu invită voluntari să se înscrie la activitate direct la sediul din Matei Basarab nr. 90, sat Ciulnița, com. Ciulnița, jud. Ialomița, prin email: gdcsasociatie@gmail.com sau la tel: 0752.124.807.
Activitatea structurii de economie socială are ca principală misiune identificarea nevoilor persoanelor vulnerabile din comunitatea Ciulnița, Ialomița, identificarea de soluții sustenabile pentru acestea și acțiuni care să sprijine ajutorarea persoanelor din această categorie. Structura de economie socială desfășoară:
- Activități de informare și consiliere profesională pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile din comuna Ciulnița;
- Activități de medierea muncii pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile din comuna Ciulnița;
- Programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil – competențe antreprenoriale – celor care doresc și inițierea unei afaceri sau dezvoltarea ei;
- Campanii de informare cu privire la un stil de viaţă sănătos, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, reguli de protecţia mediului și promovarea responsabilizării şi implicării comunităţii în procesul incluziunii sociale;
- Asigurarea măsurilor de acompaniament pentru persoanele vulnerabile angajate în cadrul structurii de economie socială SES 3, înființată în cadrul aceluiași proiect, prin programe de dezvoltare profesională, pentru asigurarea inserției sociale și profesionale.
- Servicii de susținere a activităților de economie socială desfăsurate de cealaltă structură de economie socială din comuna Ciulnița, SES 3 – Asociația STAI – Șanse pentru Tineri Antreprenori Independenți.
Responsabilitatea socială este un concept care se referă la o prezumtivă datorie pe care companiile (ca actori sociali) ar avea-o față de toate părțile implicate în desfășurarea acțiunilor presupuse de activitatea lor economică. Conceptul se referă la toate categoriile de companii, de la microîntreprinderi până la multinaționale. Prin datorie se înțelege faptul că respectiva companie trebuie să acționeze în conformitate cu obligațiile pe care le are față de părțile implicate și respectând niște principii morale acceptate de-a lungul tradiției. Mai multe detalii despre activitățile SES 4 le puteți găsi pe www.gdcs.info
INVESTEȘTE ÎN OAMENI !
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007-2013
Beneficiar: Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social
ID: POSDRU/173/6.1/S/ 147201