Integritate a la PSD – Candidatul Mocioniu nu și-a declarat contractele cu primăriile!

Candidatul PSD la primăria Slobozia, Adrian Mocioniu, a uitat să își declare afacerile pe care firma sa le-a făcut cu primăriile din județ. Medic veterinar de profesie, Mocioniu a încheia prin firma sa SC Salvaecovet SRL mai multe contracte cu primăriile din județ pentru prestarea unor servicii sanitar veterinare. Este cazul primăriei Slobozia, de unde Mocioniu a încasat peste 66.000 de lei numai în anul 2014, și al Primăriei Fetești, unde veterinarul PSD a pătruns după autorizarea sanitar-veterinară a adăpostului pentru câinii comunitari.

Dacă în cazul Primăriei Slobozia nu se știe dacă mai există un contract valabil, în cazul Primăriei Fetești contractul este în vigoare și TREBUIA declarat.

Ce spune LEGEA?

Regimul declarațiilor de avere și de interese este reglementat de Legea 176/2010, care instituie obligativitatea depunerii declarației de interese pentru candidații care participă la alegeri pentru orice fel de funcție publică:

„Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnităților publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea si funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative. Lege nr. 176/2010

Titlul I – Obligații de integritate si transparenta in exercitarea funcțiilor și demnităților publice

Capitolul I – Declararea averii și a intereselor sunt obligatorii pentru:

39. candidații pentru funcțiile de Președinte al României, deputat, senator, consilier județean, consilier local, președinte al consiliului județean sau primar”.

În Ghidul de Completare al acestor declarații de pe site-ul Agenției Naționale de Integritate(https://www.integritate.eu/Files/Files/Ghiduri%20utile%20alegeri%202016/GhidCompletareDeclaratiiAvere&Interese_Editia2016.pdf) se menționează explicit că este obligatorie completarea acestor declarații: „persoanele care candidează pentru funcțiile de Președinte al României, deputat, senator, consilier județean, consilier local sau primar sunt obligate să își declare averea şi interesele. Declarațiile de avere şi de interese se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripție, odată cu declarația de acceptare a candidaturii, în două exemplare.”

Mai mult, candidatul, are obligația expresă de a declara toate contractele finanțate de la bugetul local, central sau din fonduri externe.

Se vor include informaţii privind contractele încheiate în mod direct de către declarant, soţul sau soţia acestuia, de către rudele de gradul I ale declarantului. De asemenea, se vor declara contractele încheiate cu persoane juridice la care persoanele de mai sus au participații: societăți comerciale, persoane fizice autorizate, asociații familiale, cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau societăți civile profesionale cu răspundere limitată care desfășoară profesia de avocat, organizații neguvernamentale, fundații, asociații.

Candidatul este, ca atare, obligat să declare contractele în vigoare cu finanțare de la buget. Legea nu distinge între candidații care au obținut contracte în timpul exercitării mandatelor și candidații care nu se aflau în exercitarea unei demnități publice la data încheierii acestor contracte.

Or, în cazul lui Mocioniu nu se poate invoca conținutul unei rubrici de formular pentru a justifica omisiunea voită de a declara contractele cu primăriile, câtă vreme legea îl obliga la depunerea declarației complete de interese. Este evident că dacă Mocioniu era un cetățean onest așa cum se prezintă, ar fi menționat din proprie inițiativă respectivele contracte. Dar ce se naște din PSD-ist……..