Afacerea Belina – tun cu premeditare sau lovitură de stat a DNA?

belina

 

Închirierea lacului Belina și a brațului Pavel își are originea în Ordinul 1222 din 08.10.2008 emis de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile. Ordinul viza atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” și a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administrației Naționale “Apele Române”, precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii.

În anexa ordinului apar ambele active care fac astăzi obiectul unui scandal național. Potrivit acestui ordin închirierea activelor se făcea pe 10 ani iar chiriașul nu putea construi nimic pe respectivul teren (luciu de apă) și nici nu putea subînchiria activul.  Ordinul a fost semnat de Ministrul mediului şi dezvoltării durabile, Attila Korodi.

La data de 4 noiembrie 2009 Ordinul 1222 este modificat de Ordinul 1487 semnat de secretarul de stat Dan Cârlan, pe atunci membru PDL, în prezent pesedist cu acte în regulă și fost prefect de Iași în guvernul Ponta. Prin acest ordin se introduc vreo câteva șopârle foarte interesante care au pregătit terenul pentru viitorul tun.  Iacătă cum devine treaba:

 “Art. 2. – (1) Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, construcții provizorii, pe terenurile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», numai cu respectarea prevederilor legale specifice domeniului gospodăririi apelor şi al ariilor naturale protejate, respectiv cele privind autorizarea executării lucrărilor de construcții şi a reglementărilor privind documentațiile urbanistice aprobate, cu avizul prealabil al Administraţiei Naţionale «Apele Române». (2) Autorităţile administraţiei publice locale care propun/au proiecte de dezvoltare ce cuprind obiective de investiții amplasate pe bunurile administrate de Administrația Națională «Apele Române» prevăzute în anexa nr. 3 la ordin au drept de preemţiune la închirierea acestora.”

După cum se poate vedea proiectul conținea dedicația pentru CT Teleorman. Asta rezultă din faptul că, deși activele puteau fi închiriate de persoane fizice sau juridice doar autoritățile publice locale care propuneau proiecte aveau drept de preemțiune la închiriere. În plus, cu acordul Apelor Române, se prevede posibilitatea subînchirierii activelor către terțe persoane.

În anul 2011 activele în discuție ajung și oficial la Teldrum închiriate fiind de la Apele Române.

„Infrastructura” fiind asigurată, teldrumarii s-au pus pe treabă:

-          la data de 26 iulie 2013, Consiliul Județean Teleorman a înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (M.D.R.A.P), o notă de fundamentare privind trecerea unor bunuri din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice – Administrația Națională „APELE ROMANE”, în proprietatea publică a județului Teleorman și administrarea Consiliului județean Teleorman.

-         în ședința de guvern din data de 6 noiembrie 2013, s-a adoptat H.G. 858/2013 prin care se modificau codurile de clasificație ale Insulei Belina și Brațului Pavel, în sensul că, pe hârtie, se elimina apartenența acestora la bazinul hidrografic al Dunării, creând aparența că trecerea lor în proprietatea și administrarea Consiliului Județean Teleorman nu mai impune adoptarea unei legi, ci este posibilă doar printr-o hotărâre de guvern. Modalitatea de adoptare a H.G. 858/2013, act cu caracter normativ, s-a abătut de la prescripțiile normelor legislative, inclusiv prin aceea că proiectul de hotărâre nu a avut, la momentul adoptării, avizele Ministerului Justiției și al Ministerului Finanțelor Publice. Din probele administrate, a rezultat bănuiala rezonabilă că numita Rovana Plumb, în calitate de ministru al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, cu intenție, a inițiat și promovat H.G. 858/2013 (proces care a durat numai 17 ore), cu încălcarea procedurii de la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative.

-         La data de 27 noiembrie 2013, deoarece aparent impedimentele fuseseră înlăturate, s-a adoptat H.G. 943/2013 prin care Insula Belina și Brațul Pavel au fost trecute din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „APELE ROMANE”, în domeniul public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Alte mici finețuri în această japcă asupra patrimoniului public ne arată cum Teldrum este unealta lui Dragnea. În ianuarie 2014 Teldrum semnează noile contracte cu CJ Teleorman, noul administrator al Lacului Belina și Brațului Pavel. Câteva luni mai târziu, profitând de  șopârla din ordinul 1487, Teldrum cedează activele către Trident 51 SRL, firmă ce avea să fie preluată parțial de fiul lui Dragnea.

Sursa foto- protv.ro