Gunoaiele de la Vivani au scăpat complet de sub controlul statului

IMG_1518

„Unde-i lege, nu-i tocmeală” sau „Nimeni nu este mai presus de lege” sunt afirmații fără acoperire în România. Dacă ai spate, cum se zice în cartier, sau ești suficient de șmecher, legea devine un moft de care numai fraierii țin cont. Asta se întâmplă în Ialomița, unde depozitarea deșeurilor a devenit peste noapte monopol nereglementat al firmei Vivani Salubritate SA, societate aflată în insolvență din iulie 2014. De mai bine de trei ani în ograda acestei firme se petrec lucruri interesante și ilegale care afectează toți locuitorii județului. Iar instituțiile statului, care ar fi trebuit să impună respectarea legii și să apere interesele cetățenilor se fac că plouă. Și nu vorbim doar de funcționarii din Slobozia, ci de gușterii de la cel mai înalt nivel din Ministerul Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul de Finanțe sau ANRSC, instituție subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale.

Legea, mama ei de lege,

zice destul de clar că serviciul de salubrizare al localităților, care include și partea de depozitare a deșeurilor colectate de la populație este un monopol reglementat. Adică, el serviciu poate fi prestat fie de autoritatea publică locală prin structuri proprii, fie de un operator privat căruia i s-a delegat (prin concesionare sau prin contract de asociere) acest serviciu. În înțelepciunea lui proverbială, legiuitorul a mai prevăzut că prețul pentru aceste servicii (pre-colectare, colectare, transport și depozitare – neutralizare a  deșeurilor) nu poate fi stabilit și aprobat decât de consiliul local/județean pe baza unui memoriu tehnico-economic și a unei fișe de fundamentare pe elemente de cheltuieli) întocmite de operator. Cu alte cuvinte, un operator nu poate taxa cetățenii după cum vrea mușchiul lui, chit că el, mușchiul, este privat sau ține de autoritatea locală. Tot legea mai zice că autoritatea locală trebuie să înființeze depozite de deșeuri pe terenurile care-i aparțin, tocmai pentru a întări controlul asupra serviciilor de salubrizare. Ca s-o scurtăm, indiferent  de  tipul de capital, un operator economic poate deveni operator de salubritate dacă și numai dacă deține licență eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC și un contract de delegare a gestiunii încheiat cu autoritatea locală de pe raza căreia își desfășoară activitatea. Strict, clar și la obiect. Dar….

Varianta ialomițeană la lege

este ceva mai complicată și cu multe nebuloase. În 2002 Primăria Slobozia a delegat serviciul de salubrizare al localității firmei Vivani Salubritate SA pentru o perioadă de 8 ani, cu posibilitatea de prelungire. În 2004 Vivani  construiește pe terenul său un depozit ecologic de deșeuri pentru care primește aprobare de tarif de la Primăria Slobozia. În acel moment Vivani avea contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare valabil, dar fără a fi primit și calitatea de operator al depozitului de deșeuri. În 2009 firma se divizează iar contractul de salubrizare cu municipiul Slobozia este preluat de SC Servicii Comunale SRL, firmă născută din divizarea colosului Vivani. Aici trebuie să precizăm că Vivani, deoarece era un colos, nu a deținut și nu deține nici acum cele două documente care i-ar fi dat dreptul să fie operator al depozitului de deșeuri pe care l-a construit la Slobozia: contract de delegare pentru gestiunea serviciului de depozitare a deșeurilor și licența eliberată de ANRSC. Ca atare, toate tarifele pentru depozitarea deșeurilor practicate și încasate de această firmă de la înființarea depozitului  și până acum sunt  ilegale.

Statul stă

pe gânduri și uită cum se încalcă legislația la capul gol. Scandalul  Vivani a explodat în ianuarie 2016, când firma a solicitat operatorilor de salubritate din Ialomița tarife pentru depozitare a deșeurilor majorate de la 38,28 lei la 72,4 lei invocându-se ….. inflația! Pentru că nu avea contract de delegare a gestiuni care s-o oblige să obțină avizarea tarifului prin hotărâre a consiliului (județean, căci este operator de interes județean), Vivani a închis poarta depozitului de deșeuri în nasul operatorilor. Primăria Slobozia a sesizat, în disperare de cauză, Consiliul Concurenței. Această instituție a răspuns printr-un punct de vedere  emis în mai 2016 explicând că ce se întâmplă cu tarifele pentru depozitare în Ialomița este complet ilegal. Consiliul a invocat lipsa contractului de delegare, lipsa licenței ANRSC și lipsa aprobării pentru preț ceea ce conduce la apariția unui monopol nereglementat. Sesizarea a aterizat pe masa președintelui CJI, Prea Cuviosul și Competentul domn Moraru. La ea s-a adăugat și un memoriu al subsemnatului. Reacția stupidă a Domnului Moraru a fost să se spele pe mâini cu ajutorul unor juriști de ziua a -7-a din instituție, care au brodat o argumentație de 2 lei din care rezulta că nu CJI trebuie să aprobe prețul și să delege gestiune. Motivul era că legea a dădea competențe exclusive consiliilor să aprobe tarife a apărut în 2006 când depozitul funcționa. Te doare bila!  Reacțiile instituțiilor statului au fost lamentabile după cum urmează.

Instituția Prefectului sesizată de subsemnatul trimite sesizarea pachet la Garda de Mediu.

Garda de Mediu Ialomița o pune pe lat și susține alambicat că nu are competențe. Răspunsul tembel al GM este preluat de Instituția Prefectului și transmis subsemnatului cu o grațioasă ridicare din umeri.

Ministerul Dezvoltării Regionale, for tutelar al ANRSC este interpelat de senatorul PMP Gabi Ionașcu. Răspunsul este halucinant. ANRSC explică foarte clar că Vivani nu are licență. Și nici contract de delegare. Ulterior aveam să aflăm că nici autorizație de mediu, care expirase. Ba, ANRSC spune că în februarie 2017 Vivani a solicitat o licență de operare a depozitului dar solicitarea a fost respinsă. (Logic, pentru că firma era în insolvență din 2014 și nu putea primi acest document.) Mai mult, tot ANRSC ne spune că în 6 aprilie 2016 Vivani a primit o licență valabilă 12 luni dar că prin condițiile asociate licenței nu putea opera depozite ci se putea prezenta la licitații pentru delegarea gestiunii. Informare. Măsuri, ioc!

Ministerul Mediului interpelat tot de senatorul Ionașcu răspunde ca si MDR, printr-o lungă expunere a faptelor. Și cu o trece în revistă a legislației. Măsuri la fel de ioc! Ca și cum senatorul ar fi întrebat la ghișeul de informații din Gara de Nord. O singură informație validă transmite Ministerul Mediului  și anume că firma a primit în mai 2017 o autorizație integrată de mediu pentru activitatea de depozitare a deșeurilor nepericuloase.

Rezumatul acestor demersuri este acela că, deși toate autoritățile știu despre golăniile de la Vivani, nimeni nu e îndreptățit să facă nimic. Păi să vedem ce zice legea.

Recapitulare  

Autorizația de mediu – nu se putea acorda fără existența licenței de operator în conformitate cu HG 349/2005, art 13 alin 5.  La data eliberării autorizației integrate de mediu Vivani nu avea licență de operator.

Licența de operator – nu se putea elibera dacă nu exista un contract de delegare a gestiunii. Mai mult, începând cu iulie 2014 Vivani nu poate legal să obțină licență fiind în procedura insolvenței, mai precis în perioada de observație și fără plan de reorganizare aprobat.

Contract de delegare – idem potrivit articolului 21 alin. 1 literele c și d al Regulamentului din 11.07.2017 privind acordarea licențelor.

Deci, cum ar zice românul, Vivani operează ILEGAL depozitul de deșeuri practicând o activitate fără a deține aprobări și licențe obligatorii.

Legea 12/1990 privind sancționarea faptelor ilicite de comerț prevede pentru astfel de fapte o sancțiune cu amendă între 2000 și 20.000 de lei și confiscarea veniturilor obținute din activități ilegale și a instalațiilor utilizate pentru activitățile prestate fără autorizările legale. Sancțiunea este aplicată, printre alte instituții de Direcția Generală Antifraudă fiscală, poliție și alte structuri din MAI, corp de control al primarului, etc.

Instituțiile

ANRSC – are competențe privind controlul activităților din domeniul salubrizării transmise prin articolul 13 alin 3 și art 20 alin Legea 51/2006 privind Serviciile de Utilități Publice. La articolul 47 aliniatul 4 literele c,d și e se prevăd sancțiuni între 30-50.000 de lei pentru prestarea serviciilor fără contract de delegare, fără licență de operare și practicarea unor tarife neaprobate de autoritățile publice locale.

Instituțiile care au frecat îndelung capra și au refuzat să sancționeze ilegalitățile comise de Vivani Salubritate sunt nominalizate în art 48 aliniatul 1 al Legii 51/2006 privind serviciile publice de utilități:

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 47 și aplicarea sancțiunilor se fac, conform competențelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanți împuterniciți ai ministrului afacerilor interne, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ai ministrului transporturilor, ai ministrului finanțelor publice, ai președinților A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naționale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai președinților consiliilor județene, ai primarilor sau, după caz, ai președinților asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitățile administrativ-teritoriale membre.”

La final gândiți-vă că dvs ați fi fost patron la Vivani și ați fi procedat exact așa. Să se calculeze anii de pușcărie și cuantumul amenzilor încasate. Temă de gândire.

PS Imaginea din articol este din 2014. Gândiți-vă cum arată acum și întrebați-vă ce zice Garda de Mediu în gândul ei.