Comunicat de presă -9 septembrie ziua sărbătoririi profesiei de evaluator

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociație profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate.

anevar 2

La 9 septembrie 2004 în prin Hotărârea de Guvern nr. 1447 în România a fost recunoscut statutul de asociație de utilitate publică ANEVAR (Asociației Naționale a Evaluatorilor din România), astfel că astăzi aniversăm 15 ani de când profesia de evaluator a primit recunoaștere oficială.

Începuturile activității de evaluare în România se regăsesc în anul 1992, când un grup alcătuit din 27 de persoane fizice și 3 companii, răspunzând inițiativei domnului Bădescu Gheorghe, care a fost timp de 10 ani primul președinte al ANEVAR a înființat Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR). Necesitatea apariției profesiei de evaluator s-a impus odată cu trecerea la economia de piață a României, fiind determinată de lansarea programului de privatizare a fostelor întreprinderi de stat, iar valoarea de piață a devenit o noțiune de bază în cadrul tranzacțiilor între părți.

Prima specializare a evaluatorilor a fost evaluarea întreprinderii. Începând cu anul 1997, odată cu reducerea numărului întreprinderilor de privatizat și cu nevoia întreprinderilor privatizate de a-și atrage resurse financiare pentru dezvoltarea activității, a apărut necesitatea ca aceste întreprinderi să vândă activele în surplus sau să le constituie în garanții pentru atragerea de împrumuturi. Astfel s-au creat premisele apariției celei de a doua specializări a evaluatorilor: evaluarea proprietății imobiliare.

În anul 2000 s-a lansat a treia specializare – evaluarea bunurilor mobile, urmată, în anul 2004, de lansarea celei de-a patra specializări – evaluarea instrumentelor financiare, iar de la 01 ianuarie 2019 a fost introdusă o nouă specializare – verificarea evaluării.

Începând cu 11 iunie 2012 activitatea de evaluare din România se realizează numai de către evaluatorii autorizați de către ANEVAR.

În luna aprilie 2013, Conferința Națională ANEVAR a aprobat standardele de evaluare obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare.

Printre cele 27 de persoane fizice implicate în procesul de inițiere, formare profesională, recunoaștere și consolidare a activității de evaluare a bunurilor îl regăsim și pe colegul nostru, decanul de vârstă al evaluatorilor ialomițeni, domnul inginer Alexandru Raicu, cel care a depus eforturi în vederea dezvoltării profesiei de evaluator în județele Ialomița și Călărași. Pentru întreaga activitate, pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în descifrarea tainelor profesiei de evaluator, conducerea ANEVAR i-a acordat distincția ”IMPLICARE ȘI VOLUNTARIAT” pentru efortul depus în slujba dezvoltării regionale a profesiei de evaluator.

 

La muți ani evaluatori! La mulți ani ANEVAR!