Managerul Spitalului Slobozia încasează salariul ilegal

Managerul spitalului alături de protectorul său, președintele CJ Ialomița Victor Moraru.

În mai 2018, Camera de Conturi Ialomița a executat o misiune de audit la Spitalul Județean de Urgență din Slobozia. Una dintre constatări se referea la salariul managerului Mariana Iancu.

Sumarul abaterilor stabilite de raportul de audit al Camerei de conturi

Raportul de audit, ținut la secret de conducerea spitalului dar și de președintele CJI, reține că salariul este stabilit ilegal dar nu dispune nici măsuri de recuperare a prejudiciului și nici revenirea la cuantumul legal al salariului. Inspectorilor din echipa de control le-a fost puse la dispoziție documente din care rezulta că valoarea salariului managerului era de 12.998 lei. Numai că la data controlului managerul avea un salariu brut de 21.500 de lei.

Salariul ilegal este menținut

Verificarea nivelului de salarizare din Spitalul Slobozia a vizat perioada decembrie 2016-noiembrie 2017. În această perioadă prejudiciul stabilit de Camera de Conturi în ceea ce privește calcularea eronată a salariilor a fost stabilit la valoarea de 74.079 lei.

Salariile acordate nelegal au prejudiciat bugetul spitalului cu peste 70.000 de lei

În raport se menționează faptul că baza legală pentru calcularea salariilor a fost OUG 57/2015.Conform acestui act normativ salariul managerei și al directorului medical au fost stabilite în cuantum mai mare provocând un prejudiciu in valoare de 60.409 lei la care se adaugă suma de 13.670 lei reprezentând taxele aferente.

Deși constată acest prejudiciu, raportul nu propune niciun fel de măsuri. Recuperarea salariilor încasate ilegal este blocată de intrarea în vigoare a Legii 78 din martie 2018. Potrivit acestui act normativ profund imoral, bugetarii care au încasat sume necuvenite erau exonerați de la restituirea acestora. În cazul celor cărora li se reținuseră banii încasați ilegal, aceștia nu-i mai primeau înapoi.

Inspectorii nu consideră însă că salariul managerului Mariana Iancu și cel al directorului medical ar trebui aduse la valoarea legală. Așa că personajele rămân cu lefurile ilegale, pe care le încasează și astăzi, la mai bine de un an de la control. Este de menționat că, potrivit Anexei 2 din Legea 153/2017, venitul maxim al unui manager de spital cu peste 400 de paturi nu poate depăși 14.975 de lei brut.

Grila de slarizare arată salariul maxim pe care-l poate avea un manager

În acest moment managerul Spitalului Slobozia încasează o indemnizație brută de 21.500 de lei!

Plăți nelegale de peste 300.000 de lei în cazul Uzea

Un alt aspect constatat de misiunea de audit a Camerei de conturi Ialomița este plata nelegală către partea civilă Uzea Raisa a sumei de 321.093 lei. Suma de plată a fost stabilită de o sentință penală pronunțată de o instanță de judecată în cadrul unui dosar de malpraxis în care Spitalul Slobozia a fost parte civilă alături de un medic.

Peste 300.000 de lei s-au plătit nelegal în cazul Uzea

Deși în dispozitivul sentinței reținea faptul că la data pronunțării acesteia compania de asigurări Carpatica Asigurări plătise în numele spitalului suma de 62.000 de euro cu titlul de daune materiale, conducerea spitalului a achitat integral suma stabilită de instanță. Suma efectivă de plată stabilită de audit ar fi fost de numai 97,293 de lei așa cum rezulta din sentința din februarie 2017.

Greșit s-a plătit și suma datorată în contul daunelor în cuantum de 1500 de euro pe lună stabilită de instanță ca fiind de plată de la data sentinței și până la ăncetarea stării de nevoie în care se găsea pacienta. Potrivit raportului, Spitalul Slobozia a achitat 407.832 în loc de 86.731 care mai rămăsese de plată.  Raportul reține că s-a ajuns la această situație din cauza lipsei evidențelor clare cu privire la plățile făcute în acest dosar dar și din faptul că managerul spitalului n-a înțeles dispozitivul sentinței.