Primăria Slobozia deturnează 2 milioane de euro din creditul pentru groapa lui Stoica!

Așa cum am scris aici, Primăria Slobozia a achitat către Ministerul Dezvoltării suma de 9,1 milioane de lei reprezentând rambursarea sumelor decontate de Uniunea Europeană pentru proiectul denumit „groapa lui Stoica”. Plata s-a făcut din creditul de trezorerie în valoare de 25,4 milioane contractat în 2016 pentru finalizarea lucrărilor și este complet ilegală.

Extras din OUG 8/2016 care prevede expres destinația creditului

Creditul de trezorerie contractat de Primăria Slobozia a fost aprobat în ședința consiliului local la data de 14 septembrie 2016. Era soluția găsită de primarul Adrian Mociuniu pentru a drege minciuna servită alegătorilor în campania electorală, când afirma că a „găsit soluții” pentru a finanța reabilitarea Pieței Revoluției cu bani europeni.

Cum am ajuns să plătim hoția și prostia baronilor locali

Istoria acestui credit este cel puțin ciudată. Ea începe în martie 2016, în timpul guvernului Cioloș. La butoanele Ministerului Dezvoltării se afla pesedistul Vasile Dâncu iar PSD se afla pe cai mari, în plină campanie electorală pentru alegerile locale.

În aceste condiții Dâncu inițiază OUG 8/23 martie 2016, prin care permite autorităților locale să acceseze credite de trezorerie pentru finalizarea unor proiecte de investiții finanțate în cadrul POR 2007-2013 ȘI POS Mediu 2017-2013. La nivel național era vorba despre 345 de proiecte care ar fi suferit rambursări de 2,2 miliarde de lei.

Inițial, OUG 8 prevedea că doar proiectele cu o valoare de maxim 5 milioane de euro ar fi putut să beneficieze de împrumuturi de trezorerie. Ulterior, Dâncu intervine în legea de aprobare a OUG 8 și introduce în cărți și proiectele cu o valoare de peste pragul stabilit prin ordonanță.

Hiba invocată de Dîncu era aceea că prin alocarea a 400 de milioane se evitau corecții (rambursări către UE) de 2,2 milioane de lei. Și tot Dîncu spunea în fundamentarea OUG 8 că proiectele cu valoare de peste 5 milioane de euro, cum era și cazul Sloboziei, urmau să fie declarate nefuncționale, caz în care UE ar fi finanțat maxim 10% din valoarea acestora. Acest lucru nu s-a întâmplat, starostele baronilor preferând să le dea cale liberă spre credite de la stat.

Tehnocrații lui Cioloș n-au avut ochi să vadă că banii statului erau risipiți pe proiecte cu stadii de execuție de sub 50%, cu probleme de legalitate a licitațiilor sau cu prestatori intrați deja în faliment, cum era cazul proiectului de la Slobozia.

Corecții financiare plătite, ilegal, din credit

Deși a împrumutat 25,4 milioane de lei cu o dobândă exorbitantă (ROBOR la 3 luni + 3 puncte procentuale), Primăria Slobozia n-a avut capacitatea să finalizeze lucrările pînă la data de 31 martie 2017. Ba, mai mult, execuția lucrărilor a intrat în impas după ce inspecția în construcții a blocat lucrările ca urmare a unor deficiențe în proiectul tehnic ce vizau intrarea în parcarea subterană. La acesta s-au adăugat litigii în instanță cu executantul lucrării, SC ACM 4 SA , care a executat silit primăria pentru lucrări executate și neachitate în valoare de 1,1 milioane de lei.

În luna noiembrie municipalitatea a achitat contravaloarea decontărilor primite de la UE, care se ridică la 9,1 milioane de lei ( peste două milioane de euro). Banii au fost virați către Ministerul Dezvoltării din contul aferent creditului de trezorerie.

Operațiunea încalcă flagrant convenția de credit dar și OUG 8/2016, acte care prevăd explicit destinația creditului și răspunderea ordonatorului de credit pentru respectarea destinației:

Conveția de împrumut este foarte clară.

 (2)Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de maximum 5 milioane euro pe proiect, finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 şi Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor acestora, pentru care au fost încheiate acte adiționale cu termen de finalizare până cel târziu la data de 30 iunie 2016, în următoarele condiții:

(5) Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor în scopul pentru care se contactează împrumutul revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sens în care la autorizarea împrumuturilor ordonatorii principali de credite vor depune o declarație pe propria răspundere.

OUG 8/2016

Este evident că plătind din credit sumele impuse de Ministerul Dezvoltării (sub sancțiunea blocării tuturor proiectelor finanțate din fonduri europene) primarul Adrian Mocioniu a încălcat legea. În conformitate cu prevederile Codului Penal, deturnarea de fonduri publice este infracâiune și se pedepsește cu închisoare de la unul la cinci ani:

(1) Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi publice sau instituţii publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează şi schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor provenite din finanțările obținute sau garantate din fonduri publice.

Articolul 307 din Codul Penal clasifică deturnarea de fonduri ca infracțiune de serviciu

Primăria Slobozia nu a publicat pe site-ul instituției plățile făcute din creditul de trezorerie și nici rambursările efectuate cu specificația cuantumului dobânzilor și comisioanelor.

Obligații privind transparența utilizării creditului, ignorate de primărie.

Obligația ignorată cu bună știință este prevăzută atât de lege cât și de hotărârea consiliului local prin care s-a aprobat contractarea împrumutului. În acest moment nu se  cunoaște valoarea și destinația plăților făcute din contul de credit și nici nivelul rambursărilor.