Monday, July 28th, 2014

De unde să vă dau eu mai mult, dacă atâta e?!” Expresia adresată de Moromete celor doi fii ai săi, Paraschiv şi Nilă, dornici de creşterea nivelului de trai, este magistrală. Moromete nu era nici pe departe ministru de finanţe, ci un ţăran mijlocaş care trăia vremuri de criză. Vremuri de criză trăim şi acum. În loc de Moromete, din păcate, îl avem în prim-plan pe Pogea. Iar sindicaliştii nervoşi au luat locul tandemului Nilă-Paraschiv şi cer nivel de trai. Vor să bage mâna în ladă, să îşi cumpere ţoale şi să meargă pe uliţă la femei. Între personajele lui Marin Preda şi cele pe care le vedem acum la televizor ameninţând cu proteste, este o strânsă legătură. Şi alde Nilă, şi sindicaliştii sunt bătuţi în cap. Diferenţa e că liderii proletarilor de azi sunt dobitoci cu diplomă. Luat cadru cu cadru, Moromeţii explică pe înţelesul tuturor cum devine treaba cu criza. Vasăzică, Moromete se afla în plină criză de supraproducţie. Grâul nu avea preţ, iar datoriile presau. Ca şi în zilele noastre, numai că pe noi ne apasă, pe lângă datorii, şi nişte promisiuni neruşinate făcute în campania electorală, promisiuni care au ridicat brusc nivelul de conştiinţă în rândul proletariatului bugetar. Moromete nu prea avea lichidităţi şi era presat de perceptor. La fel şi noi, cu deosebirea că pe noi ne presează sindicalistul Nilă la un capăt şi UE, la celălalt capăt, care nu ne lasă să fentăm criza majorând deficitul. Moromete rezolvă criza prin mijloace proprii şi atrase. Mai întâi îşi valorifică credibilitatea în faţa primarului de la care obţine un împrumut până la recoltă, fără dobândă. Cu el stinge o parte din datoria către perceptor. Apoi, vinde ceva mijloace fixe, un salcâm în speţă, şi mai fentează o dată perceptorul care ameninţa cu confiscarea atelajului, mijloc de producţie vital. Nilă şi Paraschiv, care solicitau creşterea nivelului de trai s-au revoltat şi au refuzat să susţină planul de redresare al lui Moromete. La primul semn de revoltă, Moromete a pus parul pe ei şi a înăbuşit răscoala. Argumentul folosit, adică parul însoţit de explicaţia:”De unde să vă dau eu mai mult, dacă atâta e?!”, plus “pământul rămas întreg, acolo e munca voastră”, s-a dovedit imbatabil. Până şi nişte boi de jug ca Nilă şi Paraschiv l-au înţeles şi s-au potolit. Planul de redresare mergea perfect, iar zorii dezgheţului economic mijeau. O singură greşeală economică a făcut Moromete. A permis proletariatului industrial reprezentat de Achim, să plece cu oile la Bucureşti în speranţa asigurării unui cash-flow care să acopere nevoile imediate. Scopul, deştept de altfel, era valorificarea recoltei de grâu fără presiunea creditorilor, atunci când piaţa urma să ofere un preţ mai bun. Numai că Achim a vândut mijloacele de producţie şi s-a angajat portar la fabrică. Adică şi-a abandonat statutul de mic producător în favoarea celui de slugă. Moromete a pierdut astfel controlul datoriei externe, fiind presat de primar să restituie împrumutul. A încercat să obţină un nou împrumut, dar a fost refuzat de un amic tocmai din cauza pierderii oilor, adică a mijlocului de producţie care garanta rambursarea. Şi totul s-a prăbuşit; Moromete fiind nevoit să vândă pământul, adică locul de muncă al lui Nilă şi Achim. Care, între timp, fugiseră şi ei cu caii lui Moromete. Criza a fost totală! Nu-i aşa că seamănă cu ce vedem zilele astea la televizor? Alde Nilă de la sindicate ar trebui să lase puţin ciocul mic şi să vadă filmul. Poate aşa vor evita să ajungă în situaţia de a umbla cu izmenele rupte-n cur tot restul zilelor.

Orice reformă care este  instituită de Guvernul ţării are costuri sociale şi politice imense. Această perspectivă  este  determinată de faptul că reformele  sunt necesare  ca urmare a unor fenomene  petrecute în societate şi care nu-şi mai regăsesc corespondentul în realitate, afectând grav echilibrul funcţionării in bune condiţii a mecanismelor vieţii sociale, economice şi politice.

În mod obiectiv şi mai mult subiectiv, beneficiarul acestor reforme, care trebuie să fie cetăţeanul de rând se opune acestor reforme din cauze care ţin de instinctul de conservare dar mai ales, din dezinformarea cu care este atacat zi de zi prin canalele mass-media precum şi mediul social în general.

Beneficiarii de facto ai acestor dezinformări sunt factorii politici în general din opoziţie  şi pseudoliderii sindicali, care, în lipsa unor soluţii concrete la problemele grave cu care se confruntă societatea, distorsionează adevăratul sens al reformelor demarate, dându-le acestora o tentă apocaliptică şi creând prin orice mijloace falsa idee că este un atentat la viaţa cetăţenilor ţării.

Nimic mai fals! Adevăratul rezultat urmărit de ei este satisfacerea intereselor personale, de grup şi de partid.

De 20 de ani resursele societăţii noastre sunt distribuite de clasa politică numai în scopuri electorale şi cu efect pe termen scurt, orientate către consum masiv, fără a se asigura o perspectivă de alocare a acestora în investiţii, pentru creşterea competitivităţii şi evident  ridicarea standardului de viaţă al cetăţeanului.

O viziune progresistă aşa cum promovează Uniunea Naţională pentru Progresul României, impune situarea pe scena politică în mod obiectiv şi desfăşurarea de acţiuni concertate în scopul realizării reformelor, care vor crea premisele unor alocări şi redistribuiri de resurse corecte către cetăţeanul  României, conform statutului său social.

Dar evident că reformele trebuie sprijinite şi aplicate în primul rând prin adoptarea unor programe clare care să vizeze în primul rând clasa politica care guvernează. Din acest motiv Uniunea Naţională pentru Progresul României susţine iniţierea imediată a unor măsuri de punere în aplicare a reformelor, dar îşi rezervă şi dreptul de a nu participa la inacţiunea Guvernului.

Din această perspectivă UNPR, ca un partid apărut nou în scena politică promovând politica de centru – stânga, susţine reformarea de urgenţă a instituţiilor statului, crearea de mecanisme economice la nivel macroeconomic viabile care să creeze premisele atragerii de capital străin şi promovarea în general a unui mediu de afaceri dinamic, acestea fiind căi sigure de asigurare a progresului de care în final  pot beneficia toţi cetăţenii României.

Mihai Robert

Secretar executiv UNPR Ialomita

Adusă în sapă de lemn de politici sociale incoerente, aberante şi bazate pe clientelism şi corupţie, România se află astăzi în faţa unei opţiuni majore. Avem de-a face cu un stat asistenţial în care politicile sociale sunt destinate cumpărării de voturi şi favorizării unei clientele a partidelor . Analiza unei comisii de experţi constituită la nivelul preşedinţiei din iniţiativa preşedintelui Traian Băsescu arată  foarte clar care este situaţia actuală a politicilor sociale din România. Numai că în locul unei dezbateri pe această temă, partidele politice au preferat să se cantoneze în zona discursurilor populiste şi au refuzat să îşi asume opera de a fi adus România în pragul falimentului. Atitudinea politicienilor ne-a adus în pragul colapsului, guvernul actual fiind nevoit să taie salarii şi să crească taxele în încercarea disperată de a evita falimentul. GSE va publica în serial concluziile acestui raport, care arată adevărata faţă a României.

Anomalii şi aberaţii

Deşi au trecut 19 ani de la evenimentele din 1989, politicile sociale din România sunt încă incoerente, ineficiente, sunt reactive si oferă soluţii ad-hoc la crize specifice, au obiective contradictorii, sunt lipsite de viziune, de abordare strategică, nu se bazează pe evidenţe, pe indicatori sociali, nu recurg la monitorizare şi evaluare a programelor curente şi anterioare. Aranjamentele instituţionale care ar fi trebuit să fie determinate de o viziune strategică, coerentă pe termen lung, au fost determinate de rezultanta altor doi vectori principali: interesele politice interne de moment şi reacţiile la pre-siunile occidentale care puneau condiţii prin intermediul acordurilor pentru împru-muturi şi ajutoare (Banca Mondială, FMI, UE) sau pentru aderarea la structurile euroatlantice.

Interesele politice interne au presupus, pentru fiecare partid sau coaliţie, plasarea în funcţii a clientelei de partid care să fie răsplătită pentru serviciile aduse şi să asigure protecţia de la nivel central la nivel local a propriilor susţinători si alimentarea cu resurse a segmentelor sociale şi comunităţilor care susţin partidul, mai ales în anii electorali. Pentru a pune oamenii proprii în funcţii din administraţia locală şi centrală s-a trecut în fiecare guvernare la redenumirea ministerelor, agenţiilor, direcţiilor etc. şi la numiri pe criterii politice în funcţii care presupuneau competenţă. S-au succedat procesele de “fesenizare”, “cederizare”, “pedeserizare”, “alianţizare” a sistemului, procese prin care criteriul competenţei nu a existat, fiind aplicat cel de fidelitate faţă de partid. În structura sistemului de protecţie socială au intrat sistematic oportunişti incompetenţi care, în plus, au început de fiecare dată de la «zero» ignorând proiectele anterioare ca fiind pro-iecte ale opoziţiei, ale «celorlalţi». Singura direcţie în care s-a acţionat similar a fost aceea a generozităţii faţă de votanţi, în special faţă de marile categorii, precum pensionarii şi sindicaliştii, angajaţii din sectorul public.

Încercările continue de a compensa ineficienta prin generozitate şi “pomeni” electorale sau prin cedări la presiunile străzii au condus la creşterea dependenţei de stat a multor segmente sociale, la o rată de ocupare foarte mică, la proasta focalizare a beneficiilor şi ignorarea unor grupuri sociale în situaţii de risc dar fără potenţial contestatar şi impact electoral major. Pensionările anticipate succesive, pensionările frauduloase (în special de invaliditate şi ale celor care lucraseră în agricultură), pensionările de lux din MAPN, MI, SRI şi din alte domenii, au condus la creşterea numărului de pensionari de la aproximativ 3,5 milioane în 1990 la peste 6 milioane în 2000 în timp ce numărul de salariaţi a scăzut în aceeaşi perioadă de la 8,1 la 4,6 milioane creând dezechilibre majore în sistemul de protecţie socială şi lăsând multe persoane şi familii fără venituri primare, sub pragul de sărăcie.

S-a ajuns la o “patologie” a sistemului de distribuire şi redistribuire a bunăstării: parlamentarii şi-au votat singuri pensii speciale fără nici un suport contributoriu, magistraţii au dat verdicte în favoarea lor pentru a avea un sistem privilegiat de sporuri salariale şi de pensionare, la fel s-a procedat cu persoanele pensionate în structurile militare influente (MAPN, MI; SRI, SIE) şi cu cele din Ministerul de Externe. Funcţionarii publici de vârf din ministere, agenţii şi alte structuri şi-au creat un sistem de salarizare special, bazat pe sporuri, care a creat o prăpastie între veniturile lor foarte mari şi cele modeste ale celorlalţi funcţionari publici ca şi sistemul de retribuire suplimentară prin plasarea în consilii de adminis-traţie sau comisii de privatizare. Şi alte câteva grupuri cu mare influenţă socială şi politică, grupuri puternic reprezentate în Parlament, în ministere şi la vârful partidelor politice şi-au creat privilegii faţă de ceilalţi cetăţeni asigurându-şi venituri salariale foarte mari prin sporuri, prin posibilitatea de a lucra în mai multe locuri şi prelungind vârsta de pensionare pană la 65 de ani, egală pentru bărbaţi şi femei şi cu posibilitatea de prelungire anuală până la 70 de ani şi chiar după aceea. Până şi preoţii, de asemenea o categorie socială cu influenţă mare în comunităţi şi la nivel politic central au obţinut privilegii (salarii din bani publici, subvenţionarea masivă a construcţiei şi reparaţiilor bisericilor, obligativitatea predării religiei în şcoală care asigură locuri de muncă şi venituri absolvenţilor facultăţilor de teologie).

Pe acest fond de complicităţi la vârf în alocarea privilegiată a resurselor către grupuri foarte restrânse de persoane şi a “firimiturilor” către categorii mari de votanţi precum pensionarii şi salariaţii la stat, au rămas resurse insuficiente pentru categoriile aflate cu adevărat în situaţii de risc social menţionate mai sus. Pentru ele doar presiunile internaţionale, iniţiativele neguvernamentale, studiile din mediul academic sau iniţiativele unei minorităţi competente a decidenţilor (puţinele persoane competente cu influenţă în ministere şi în partide politice) au determinat uneori apariţia unor politici sociale de suport care le-au mai ameliorat situaţia.

Sistemul de protecţie socială

Fiind atât de puţini salariaţi este evident că mulţi dintre români fac parte din categoriile care beneficiază de măsuri de redistribuire a veniturilor colectate la bugetul de stat şi fondurile de asigurări sociale. Valoarea indicatorului ponderea în PIB a cheltuielii sociale în cazul României este printre cele mai mici din UE (14% PIB în anul 2006), doar ţările baltice înregistrând valori uşor mai scăzute Sistemul de beneficii sociale este caracterizat de predominanţa beneficiilor contributorii, cele mai importante dintre acestea – pensiile şi asigurările de sănătate, cumulând aproximativ 78% din totalul cheltuielilor sociale din România.

În comparaţie cu mediile europene, România se particularizează prin pon-derea mai crescută a cheltuielilor cu sănătatea şi cu familia, în detrimentul celor efectuate pentru problematica şomajului şi a celei privind locuirea şi excluziunea socială. Programele care se asociază cu un număr (relativ) crescut de beneficiari dar cu niveluri reduse ale cheltuielilor totale sunt cele de asistenţă socială, valoarea totală a acestora reprezentând doar aproximativ 0.7% din PIB, în anul 2006. Alocaţia complementară pentru familiile cu mai mulţi copii şi alocaţia de susţinere pentru familiile monoparentale sunt beneficii de asistenţă socială selec-tive, acordate familiilor cu venituri reduse, cu cel mai mare grad de cuprindere, aproximativ 11% din familiile din România beneficiind de una dintre ele. Deşi este principalul mecanism de susţinere a indivizilor ce nu deţin veniturile necesare ieşirii din sărăcie, ajutorul social acordat prin intermediul venitului minim garantat este accesat de un număr relativ redus de beneficiari. Condiţionările impuse pentru evitarea supraincluziunii, creşterea nivelului veniturilor unor categorii de populaţie coroborată cu nivelul redus de indexare al pragurilor, au condus în ultimii ani la scăderea numărului de beneficiari.

Sistemul de pensii

Cheltuielile totale anuale pentru pensii în România se cifrează la peste 10 miliarde de Euro constituind cea mai mare categorie de cheltuieli bugetare. Ponderea lor în PIB a fost în anul 2008 de aproximativ 7,3% (fără a lua în calcul pensiile agricultorilor şi cele din sistemele militare care ridică toate cheltuielile la aproximativ 9% din PIB), iar în Bugetul general consolidat de peste 26%. De aceste pensii beneficiau în 2007 aproximativ 5,7 milioane persoane, la un număr mediu de salariaţi de 4,9 milioane, pentru fiecare persoană care contribuia la sistem şi plătea impozite revenind astfel aproximativ 1,2 pensionari. Este evident că riscurile implicate sunt uriaşe, mai ales că de atunci situaţia bugetară s-a degradat şi mai mult.

Studii credibile prognozează că ţări cu situaţie similară cu a României (Polonia, Ungaria) vor ajunge la cheltuieli pentru pensii de 16 – 21% din PIB în 2050. Pentru România care are cheltuieli publice totale de aproximativ 30 – 35% din PIB, a ajunge chiar la acest nivel ar însemna să aloce jumătate din Buget numai pentru pensii ceea ce este de-a dreptul imposibil.

Pe lângă pensiile speciale inechitabile pentru parlamentari, magistraţi şi alte grupuri privilegiate se înregistrează şi abuzuri numeroase în masa mare a pensionarilor prin pensionări frauduloase, în special în cazul pensiilor de invali-ditate. Numărul pensionarilor de invaliditate a crescut de peste 4 ori după 1990 ajungând în unele judeţe la aproape 30% din numărul total de pensionari în timp ce în altele este de 5-6%. Este evident că sistemul de acordare a pensiilor este scăpat de sub control de instituţiile publice şi acest lucru afectează grav inte-resele masei mari a pensionarilor care îşi văd drepturile diminuate complet ne-justificat. La aceasta se adaugă perspectivele de îmbă¬trânire a populaţiei şi scădere accelerată a populaţiei tinere care sporesc riscurile pe termen mediu şi lung pentru sistemul de pensii.  Şi înainte şi după 1989 sistemul de pensii a fost controlat politic, Casa Naţională de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) neavând o independenţă reală în gestionarea fondului, în elaborarea şi adoptarea deciziilor strategice. Una dintre problemele cu consecinţe grave pe termen lung este slaba aco-perire cu asigurări de pensie a populaţiei de vârstă activă. În prezent, mai puţin de jumătate din populaţia activă este asigurată pentru pensii (sub 5 milioa¬ne din cele 10,5 milioane cât numără populaţia activă). Peste 25-35 de ani cei care lucrează „la negru” sau nu lucrează deloc (semnificativi ca număr) vor atinge vârsta de pensionare fără să fie asiguraţi şi vor împovăra sistemul de asistenţă socială (solicitând din bani publici venitul minim garantat sau alte forme de ajutor social). Între aceştia femeile sunt mai numeroase, casnicele (25% din populaţia feminină inactivă) fiind cele care fac diferenţa. Pe termen mediu şi lung raportul dintre pensionari şi salariaţi se va menţine ridicat, structura populaţiei României fiind una atipică, cu cohorte/ge-neraţii foarte numeroase la vârsta de 19-41 de ani (rezultat al politicilor pro-nata-liste agresive din perioada Ceauşescu) şi foarte mici la vârstele de 0-18 ani (gene-raţiile tranziţiei). Ca urmare, pe piaţa muncii vor intra în viitor generaţii puţin numeroase, iar numărul de salariaţi nu va putea creşte foarte mult, chiar în even-tualitatea unei creşteri economice. Numărul de pensionari, pe de altă parte, se va menţine constant un timp pentru pensionarii ne-agricultori şi va scădea la cate-goria pensionari agri¬cultori care va deveni nesemnificativă numeric în următorii 10 ani.

După 2032 (când generaţiile născute după 1967 vor atinge 65 de ani) un val suplimentar de pensionari va intra din zona de contributori în zona de bene-ficiari afectând grav rata de dependenţă pentru următorii 22 de ani. De-abia spre 2050 sistemul de pensii se va stabiliza pe componenta demografică, echilibrul lui depinzând atunci doar de componenta economică.

Procentul pensionarilor este în prezent de aproximativ 28% din populaţie pentru că avem (încă) o populaţie tânără şi nu pentru că vârstnicii ar lucra până la vârste înaintate. Oricum şi procentul actual al pensionarilor este mare, ca dovadă faptul că a crescut de la 15% din populaţie în 1990 la 28% în 2007. Ponderea pensionarilor va fi de aproximativ 32% din întreaga populaţie în 2025 şi de peste 45% în 2050 în situaţia păstrării vârstei medii reale de pensio¬nare din prezent. Pentru a menţine o pondere acceptabilă a pensionarilor în popu¬laţia totală, de aproximativ 30%, vârsta medie reală de pensionare  ar trebui să fie de 65 de ani iar vârsta legală de aproximativ 70 de ani. În 2025 vom avea 6,5 milioane de pensionari dacă menţinem o vârstă (reală) de pensionare redusă şi 4,9 milioane dacă ajungem la 60 de ani. În fine, în 2050, la o posibilă populaţie de 16,7 milioane de persoane, vom putea avea 5 milioane de persoane pensionate (30%) numai dacă atingem o vârstă medie reală de pensionare de 65 de ani deci o vârstă legală (statutară) de pensionare de 70 de ani.

Caseta

Măsuri pentru echilibrarea bugetului de pensii

Măsurile care trebuie luate pentru ameliorarea situaţiei trebuie să por-nească de la eliminarea inechităţilor şi nu de la creşterea continuă a cheltuielilor pentru pensii pentru a acorda compensaţii celor nedreptăţiţi păstrând nealterate drepturile acordate nejustificat.

1) Reducerea numărului de pensionari (şi implicit a ratei de dependenţă) şi echilibrarea fondului de pensii:

      Creşterea vârstei medii reale de pensionare, (care acum este de doar aproximativ 54 de ani) până spre o medie de 60 de ani prin descurajarea pensionărilor anticipate, pensionărilor nejustificate pe motive medicale şi interzicerea cumulului pensiei publice cu salariul. Acordarea unor drepturi sociale în mod fraudulos (certificat de handicap, pensie de invaliditate etc.) ar trebui pedepsită prin imputarea tuturor cheltuielilor celor care le-au acordat nejustificat sau au facilitat acordarea lor. În această categorie ar trebui să intre atât comisiile şi medicii care au facilitat pensionări de invaliditate nejus¬tificate cât şi instanţele, alte instituţii ori persoane care au acordat nejustificat drepturi privind pensiile speciale.

      Egalizarea vârstei de pensionare între bărbaţi şi femei şi între categorii ocupaţionale la 65 de ani pentru ambele sexe este imperativă din perspectiva egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi este necesară pentru echili-brarea în timp a cheltuielilor cu pensiile.  Măsura poate fi adoptată într-o variantă cu consecinţe parţiale imediate prin acordarea pentru femei a drep-tului de a rămâne în funcţie la cerere până la vârsta de pensionare a bărbaţilor. Acordarea dreptului de a rămâne în muncă până la 65 de ani (chiar până la 70 de ani prin prelungire anuală) numai pentru femeile cu grad de profesor universitar constituie o discriminare faţă de femeile care au lucrat în alte domenii. Dacă se menţine, dreptul trebuie generalizat.

      Este necesară o campanie publică de promovare a avantajelor pe care le au femeile în cazul pensionării la vârste egale cu bărbaţii deoarece majoritatea populaţiei nu este conştientă de acestea şi susţine încă pensionarea femeilor la vârste mai mici.

      Trebuie evitată dezechilibrarea financiară a fondului de pensii prin decizii politice (mai ales în perioadele electorale) sau judecătoreşti, prin intro-ducerea în legislaţie a obligativităţii demonstrării acoperirii financiare pe ter-men mediu şi lung pentru orice drept de pensie acordat. Drepturile de pen¬sie acordate fără avizele obligatorii de la instituţii de control financiar de la nivelul Ministerului Finanţelor şi de la Casa Naţională de Pensii ar trebui anulate.

2) Eliminarea inechităţilor din sistem prin reducerea pensiilor aberante (exagerat de mari) şi unificarea sistemului public de pensii. Trebuie recalculate pensiilor pentru toate categoriile care au obţinut privilegii şi eliminarea prevederilor privind păstrarea unui drept odată obţinut dacă acesta este plătit din fonduri care nu au existat la data acordării sau este obţinut printr-o procedură incorectă/inechitabilă faţă de generaţiile actuale sau viitoare. Principiul contribu-tivităţii şi al corespondenţei între efortul total de contribuţie pe parcursul vieţii active şi nivelul pensiei trebuie să fie obligatoriu prin lege pentru toate pensiile acordate din bani publici.

Domnule preşedinte,

Fac parte dintre cei care v-au votat în 2004, greşeală pe care nu am mai repetat-o în 2009. Astăzi sunt dezolat de manelele sughiţate şi de minciunile pe care ni le-aţi etalat în grandomanul mandat prezidenţial. Sunt un român care nu a votat niciodată cu partide de stânga, iar familia din care provin este o familie cu puternice tradiţii monarhiste. Amintesc aici de tradiţiile monarhice, deoarece consider că Monarhia constituţională a devenit ultima şansă a României de a scăpa de clasa politică mizerabilă, coruptă, clientelară şi impotentă.

Cred că e nevoie de o revoluţie la nivelul clasei politice, la nivelul conştiinţelor, la nivelul Constituţiei României, odată cu demisia dumneavoastră de onoare şi cu declanşarea procedurilor pentru iniţierea unui nou referendum, în cadrul căruia poporul român să aibă oportunitatea de a alege dacă îşi mai doreşte preşedinţi comunişti şi jucători sau familii regale respectate în Europa şi în lume.

Nu sunt politician, sunt funcţionar public cu un statut zis special,asta pentru că îmi desfaşor activitatea păzind infractorii patriei, dar sunt dispus să donez tot salariul meu de bugetar la fondul cui-vreţi-dumneavoastră, chiar să îmi dau demisia şi să încep de la zero în domeniul privat, dacă veţi avea onoarea de a vă da şi dumneavoastră demisia şi de a recunoaşte că sunteţi mult prea mic pentru un popor care a avut conducători precum Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Mircea cel Bâtrân, Alexandru Ioan Cuza sau Familia Regală Română. Sunt sigur că acest gest ar fi urmat şi de alţi bugetari români, pentru a dovedi că nu ieşim în stradă doar de foame, ci şi pentru principii.

Cu regret vă înştiinţez că sunteţi beneficiarul direct al mineriadelor lui Iliescu, al manipulărilor declanşate de acest comunist notoriu împotriva partidelor istorice şi a familiei regale, de-a lungul anilor. Chiar şi dumneavoastră aţi recunoscut că România a avut de ales între doi comunişti, atunci când, în 2004, aţi fost contracandidatul lui Adrian Năstase. Am votat cu dumneavoastră atunci pentru că eraţi… vorba aceea, răul mai mic.

Sunteţi doar un jucător mai cizelat, dar la fel de penibil şi nu vă veţi ridica niciodată la nivelul diplomaţiei româneşti din anii interbelici, la nivelul respectului de care beneficiază în lume Casa Regală, la nivelul disidenţei anticomuniste sau la nivelul revoluţiei socio-politice şi culturale iniţiate cândva, în Transilvania, de Şcoala de la Blaj, ca să dau doar câteva exemple care să vă facă, pe dumneavoastră şi pe ceilalţi reprezentanţi ai clasei politice să vă crape obrazul de ruşine pentru ceea ce sunteţi în sânul acestui popor pe care nu-l meritaţi.

Am sperat, atunci când Ministerul Justiţiei a fost condus de doamna Monica Macovei, că vom stârpi corupţia, dar nu a fost să fie. Doamna Macovei a trebuit să cadă în planul secund al scenei politice româneşti, deoarece mafia clientelară, pedelistă sau non-pedelistă a fost mai puternică, iar pentru a închide ochii la porcăriile la nivel înalt, a fost adus blândul măscărici „independent” Predoiu.

Apoi, nu mi-a venit să cred că aţi fost în stare să mişcaţi o maşinărie de partid pentru a vă duce fiica în Parlamentul European. E o mizerie fără margini ce aţi făcut şi să vă fie ruşine pentru asta. Nu veţi recunoaşte niciodată, dar mie să nu îmi spună nimeni că un no name în politică obţine, ca „independent”, procentajul necesar pentru a ajunge în Parlamentul European, dacă nu e sprijinită de tăticu.Multe dintre instituţiile bugetare sunt supradimensionate, de acord, dar furia dumneavoastră ar fi trebuit să se îndrepte mai ales înspre economia subterană, înspre românizarea proiectelor europene, împotriva afacerilor murdare făcute la nivel înalt, dezvoltate în aceşti ani datorită sau, mai grav, cu complicitatea clasei politice româneşti, nu împotriva oamenilor săraci şi vulnerabili.

Nu s-a făcut nicio analiză serioasă cu privire la numărul bugetarilor inutili, nu s-a realizat niciun studiu de impact asupra instituţiilor de stat, iar acum loviţi în toţi, în mod egal, cinic, conform principiilor comuniste.

SUNTEŢI UN COMUNIST, domnule preşedinte!

Nu mă adresez primului ministru al Guvernului sau ministrului Justitiei, deoarece acestia sunt doar marionete care execută fără mustrări de conştiinţă ordinele venite de la Cotroceni.Poporul român este deprimat şi demotivat. Dezechilibrele demografice profunde (migraţia „creierelor”, „orfanii albi” – cei cu părinţii căpşunari, sporul negativ în rândul populaţiei educate versus sporul galopant necontrolat în rândul populaţiei sărace etc), economia subterană, CLASA POLITICĂ MIZERABILĂ ŞI CORUPTĂ ne vor duce în situaţia de a ne întreba dacă acest popor mai are resurse pentru a supravieţui. România nu are o politică demografică, domnule Preşedinte!

Consider că, înainte ca extremiştii de teapa lui Vadim Tudor, Gigi Becalli, Laszlo Tokes – ales recent vicepreşedintele PE (?!!) oteviştii sau maneliştii să pună mâna pe această ţară, ar trebui să daţi dovadă de o minimă luciditate şi să asiguraţi transferul puterii către CASA REGALĂ, singura care ne mai poate scoate din criza morală profundă în care a ajuns această naţiune.

Pentru că Regele Mihai nu s-ar amesteca niciodată în treburile Guvernului,

Pentru că Regele Mihai nu ar lovi niciodată un copil,

Pentru că Regele Mihai nu s-ar adresa niciodată cu apelativul „ţigancă împuţită” unei jurnaliste,

Pentru că Regele Mihai nu ar trece niciodată prin spatele Angelei Merkell, atunci când e invitat să treacă prin faţă,

Pentru că Regele Mihai nu este un comunist,

Pentru că avem nevoie de o nouă clasă politică şi de o nouă formă de guvernământ,

Pentru că am încercat toate variantele, cu excepţia extremiştilor şi a Casei Regale,

Domnule preşedinte, dacă iubiţi cât de cât dreptatea, aşa cum susţineţi pe toate bannerele electorale şi la toate sindrofiile la care participaţi, vă rog să condamnaţi în mod PRACTIC şi JURIDIC comunismul şi repuneţi România pe calea de pe care a fost înlăturată de sovietici în mod profund nedrept şi ilegal la 30 decembrie 1947, o zi tristă pentru nefericitul popor român şi dovediţi că v-a mai rămas o minimă licărire de conştiinţă. Şi, pentru că ştiu că aveţi influenţă asupra unei clase politice iremediabil corupte, îndemnaţi-i şi pe reprezentanţii ei să vă urmeze şi să lase loc unei noi Românii.

Cu gândul la o flotă românescă puternică, cu însemnele Regale peste Roşu Galben şi Albastru, dar cu minimă speranţă,

Un naiv lucrător de penitenciare ÎNCĂ

PS Acest text a venit pe adresa redactiei si am decis sa-l publicam integral. O avea dreptate anonimul?

Sătui să tot aştepte transferul proprietăţii asupra fostului patrimoniu al UGSR ce le fusese promis de PNL şi PSD contra susţinerii electorale, liderii celor patru confederaţii sindicale şi-au împărţit dreptul de administrare al acestei averi. Este vorba despre circa 19 staţiuni balneare administrate de Sind România SRL, care are filiale în toată ţara. Oficial, la baza deciziei de a împărţi administrarea hotelurilor a stat viziunea diferită despre modul în care este condusă societatea. În realitate însă, liderii celor patru confederaţii au simţit nevoia de a-şi împărţi averea sindicatelor pentru a avea acces direct la profiturile realizate din exploatarea patrimoniului dobândit de la defuncta UGSR. Care nu este aşa defunctă cum pare şi care nu cum mult timp în urmă a primit personalitate juridică printr-o sentinţă judecătorească definitivă. Perspectiva ca UGSR să facă demersuri pentru recuperarea patrimoniului sindicatelor de dinainte de 1990 a grăbit lucrurile. BNS, Cartel Alfa, CSDR şi Frăţia şi-au împărţit dreptul de administrare a patrimoniului sindical în aşteptarea proceselor pe care UGSR ameninţă să le demareze. Hotelul Lebăda din staţiunea Amara a încăput pe mâna lui Bogdan Hossu, preşedintele Cartel Alfa, alături de hotelurile  din Olăneşti, Predeal şi Vatra Dornei.

Alfa Hotels, o firmă falită pînă în 2008

Cele 4 hoteluri care au revenit la marea împărţeală sindicaliştilor lui Hossu vor fi administrate de societatea Alfa Hotels. Creată în 2004, firma înregistrează constant pierderi şi este controlată în proporţie de 100% de Cartel Alfa. Deşi la televizor liderii sindicali Dandea (care este şi administrator al Alfa Hotels) şi Hossu dau lecţii de economie guvernului, se pare că în realitate e puţin mai greu să administrezi eficient o firmă. Administrarea s-a încredinţat în baza unui contract între Alfa Hotels şi Sind România. Firma sindicaliştilor lui Hossu încasează contravaloarea serviciilor şi achită impozitele aferente imobilelor. Sind România primeşte 1% din încasările Alfa Hotels şi se angajează să furnizeze clienţi prin intermediul agenţiei de turism a sindicatelor. Contractul se va derula pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe încă 10 ani. Preocuparea majoră a lui Bogdan Hossu este aceea de a prelua de la primăria Amara şi administrarea terenului aferent hotelului Lebăda. Este vorba despre o suprafaţă de 4,6 hectare la care se adaugă încă 1 hectar pe care se află gospodăria anexă. Suprafaţa este parte a domeniului public al oraşului şi face obiectul unui proiect de reabilitare în valoare de peste 4 milioane de euro finanţat din fonduri europene, fapt ce face imposibilă încredinţarea către Alfa Hotels. Hossu invocă practica altor comunităţi care au acordat suprafeţele de teren aferente hotelurilor în folosinţa sindicatelor. Manevra pregătitoare este inteligentă, căci administrarea terenului ar fi primul pas către preluarea acestora în proprietate fără plată de către sindicate, prin invocarea statutului de utilitate publică al acestora. Potrivit directoarei Cornelia Zlotea, Afla Hotels urmează să investească circa 1 milion de euro în modernizarea hotelului. Din aprilie 2010 de când Cartel Alfa a preluat hotelul s-au modernizat deja bucătăria, lifturile şi spălătoria. Rămâne de văzut dacă Alfa Hotels va atinge performanţele Sind România SRL, care în 2008 a avut un profit de peste 15 milioane de lei realizat cu peste 1500 de angajaţi.

Afla, cartelul afacerilor

Confederaţia Cartel Alfa este împlicată în mai multe afaceri care aduc venituri în bugetul confedarţiei. Despre modul în care aceste venituri sunt cheltuite nu se ştie nimic, informaţiile nefiind publice. Sindicatul lui Hossu deţine 80 % din acţiunile AMAP ASIGURARI SI PENSII – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, companie care în 2008 a avut venituri de peste 400.000 de lei din asigurări. De asemenea, Cartel Alfa deţine 8,6% din acţiunile companiei Accor Services SRL, firmă specializată în emiterea tichetelor de masă. La această firmă este angajată şi soţia lui Bogdan Hossu, care primeste o leafă de peste 6000 de lei pe lună, potrivit declaraţiei de avere a liderului sindical. Spre comparaţie, Hossu primeşte de la sindicaliştii din Cartel Alfa pe care-i conduce o leafă de numai 3916 lei lunar. De fapt, afacerile şi averile sindicatelor şi ale liderilor de sindicat reprezintă o controversă care durează de 20 de ani. În spatele luptei pentru drepturile muncitorilor se ascund interesele unei mafii cu puternice ramificaţii şi conexiuni.

Miza protestelor sindicale- transferul proprietăţii asupra fostului patrimoniu UGSR!

De foarte mulţi ani, rechinii imobiliari din fruntea marilor confederaţii sindicale îşi doresc să preia, în proprietate, moştenirea sindicatelor comuniste, dar până acum n-au reuşit să obţină decât dreptul de administrare al acesteia. O fac, de ani buni, prin societatea-mamut SIND România SRL, o caracatiţă care controlează cea mai mare bază turistică din România, cu staţiuni hoteliere şi baze de agrement  situate în 17 filiale teritoriale care acoperă cele mai importante zone de interes ale României. Cele patru braţe ale “caracatiţei”, adică acţionarii firmei,  sunt chiar cele patru confederaţii sindicale care s-au decis astăzi să scoată 20.000 de “fraieri” în stradă şi să strige “jos guvernul”, sau “noi vrem papa!”. Este vorba despre CNSLR Fraţia, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Cartel Alfa, Blocul Naţional Sindical (BNS) şi Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR). Acestea sunt confederaţiile sindicale care controlează direct, dar în proporţii diferite, SIND Romania SRL şi, coincidenţă!, tot acestea sunt confederaţiile care astăzi îi scot pe sindicalişti la iarbă verde în faţa guvernului. E drept, ar mai fi un asociat al SIND România care nu participă la proteste dar asta nu contrazice teoria mea ci, dimpotrivă o susţine. Asta deoarece acţionarul lipsă de la “jos guvernul” se numeşte Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, dar rolul ei este de a asigura aerisirea neuronilor boşilor sindicali, adică ai lui Marius Petcu, Bogdan Hossu, Dumitru Costin şi Iacob Baciu. Deloc întâmplător, trei dintre aceşti lideri sindicali (Petcu, Costin şi Baciu) sunt şi administratori la Realitatea Media SA, maşina de propagandă diversionistă, anti-guvernamentală şi anti-Băsescu a lui Sorin Vîntu & Liviu Luca. Cum “a administra” nu este totuna cu “a stăpâni”, boşii sindicali au încercat toate căile posibile pentru de a-i convinge pe politicieni să-i împroprietărească.Şi era cât pe ce să reuşească să pună mâna pe actele de proprietate! Numai că un proces legislativ, privind retrocedarea patrimoniului UGSR către marile confederaţii sindicale, început în urmă cu doi ani, întrerupt şi apoi reluat, a fost întrerupt din nou, cu duritate, în urmă cu două săptămâni. Prin urmare, nervii boşilor sindicali nu puteau să rămână insensibili la o astfel de provocare din partea clasei politice şi a lui Emil Boc în mod special. Procesul legislativ de retrocedare a avut două etape. Prima dintre ele, iniţiată de senatorii Nicolea Şerban, Norica Nicolai, Doru Ioan Tărăcilă şi de Ioan Chelaru (unul dintre paravanele lui Sorin Ovidiu Vîntu), s-a clasat la sfârşitul anului trecut. A fost reluată însă, de alţi doi senatori, Haşotti şi Frâncu, dar nici această iniţiativă nu a avut mari şanse de reuşită(sursa: badeadan.blogspot.com).

Istoricul patrimoniului sindical- milioane de dolari evaporate

Patrimoniul UGSR reprezintă, de fapt, o parte din acumulările făcute de-a lungul a 150 de ani de toate sindicatele din România. Un moment de referinţă în această etapă este anul 1872, când se înfiinţează Asociaţia Generală a tuturor lucrătorilor din România. După 1900 apar uniuni de sindicate, create pe ramuri din aceleaşi profesii sau meserii înrudite, iar în 1906 este constituită Comisia Generală a Sindicatelor din România, atunci fiind adoptat şi statutul general al miscării sindicale. În acelaşi an s-au pus bazele caselor de ajutor reciproc ale sindicatelor. Între anii 1919 si 1921 dezvoltarea uniunilor sindicale s-a accentuat, iar după 1924 s-a trecut la reorganizarea sindicatelor ca entităţi juridice, pornind de la Legea nr. 21/1924. Prin Decretul nr. 358/1949, întregul patrimoniu sindical este strâns sub umbrela Confederaţiei Generale a Muncii, înscrisă ca persoană juridică la Tribunalul Ilfov, prin sentinţa nr. 43/11 iunie 1945. Averea sindicatelor s-a format în timp, având ca sursă principală cotizaţia membrilor, apoi diferite donaţii ale unor persoane fizice, asociaţii sau prin transmiterea de la stat către sindicate a unor imobile. De asemenea, în perioada 1965-1979 au fost recunoscute ca surse de completare a patrimoniului veniturile din activităţi cultural-artistice, taxele de frecvenţă la diferite cercuri şi cursuri aplicative, precum şi unele genuri de subvenţii şi contribuţii. Nu trebuie uitate nici fondurile rezultate din încasările caselor de odihnă. Statutar, organizarea şi funcţionarea sindicatelor în România au avut la bază principiul centralismului democratic, ceea ce a structurat la nivel naţional existenţa unei singure confederaţii, respectiv Confederaţia Generală a Muncii, care în 1966 a fost redenumită Uniunea Generală a Sindicatelor din România (UGSR). Revoluţia din 1989 a găsit în conturile deschise de mişcarea sindicală la BNR şi Bancorex sume importante de bani. Care, după spusele unor lideri de acum, s-au evaporat fără urma! Conturile din Bancorex si BNR au fost primele care au făcut cu ochiul proaspeţilor sindicalişti-democraţi. La puţin timp de la înfiinţare, cele trei confederaţii sindicale şi-au trecut în buget sume importante de bani pe care susţineau că le-au mostenit de la UGSR. Astfel, potrivit unui acord semnat în luna noiembrie a anului 1991, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR), reprezentată de preşedintele Victor Ciorbea, a intrat în posesia sumei de 1,14 miliarde lei; Confederaţia Naţională a Sindicatelor Cartel Alfa, reprezentată de preşedintele Bogdan Hossu, a primit suma de 820 milioane lei, iar Confederaţia Sindicatelor Independente Frăţia, reprezentată de preşedintele Miron Mitrea, a primit 637 milioane lei. Au rămas în indiviziune 770,3 milioane lei. În ceea ce priveşte valuta deţinută de UGSR, împărţeala s-a făcut în felul următor: un milion de dolari au intrat în contul CNSLR, 602.804 dolari au revenit CNS „Cartel Alfa” şi 580.478 dolari s-au dus la CSI „Frăţia”. În indiviziune a mai rămas suma de 558.151 dolari. Acesta este şi primul pas în volatilizarea patrimoniului UGSR. La câţi bani s-au „moştenit”, să amintim aici de faptul că niciuna dintre cele patru confederaţii sindicale nu a avut vreodată, sau folosit, fonduri de grevă pentru plata protestatarilor. Doar CNSLR Frăţia are stranşi bani, din cotizatiile actuale, însă fondul este operational abia din anul 2008. Surse din mişcarea sindicală susţin că CNS „Frăţia” a fost prima organizaţie care şi-a „păpat” fondurile. Poate că există acte justificative sau poate că nu. După cum afirmă însă unii dintre sindicalişti pare mult mai probabilă ultima variantă. În plus, actele justificative nu au fost făcute publice niciodată(sursa: sf.ro).

S-a votat. Este neconstituţional să nu ai bani. Poţi să n-ai bani pentru investiţii, asta e în regulă. Poţi să nu ai bani pentru plata datoriilor externe. Şi asta este normal, se întâmplă şi la case mai mari. Poţi chiar să nu ai mărunt pentru plata salariilor bugetarilor sau pentru pensiile fraierilor. Dar este curat neconstituţional să nu ai bani pentru pensiile speciale ale magistraţilor. A spus-o cu glas tare, la televizor, o fosilă PSD înşurubată la Curtea Constituţională de către Ion Iliescu. Fosila PSD a fost completată în susţinerea acestei aberaţii de către o altă fosilă din ograda UDMR, cu votul căreia s-a decretat că pensiile speciale pot fi tăiate dacă nu aparţin găştii de magistraţi. Ca să nu urle prostimea în stradă şi le dea foc la robe, costituţionaliştii proveniţi din jurişti de CAP au mai decretat că statul nu poate scădea pensiile. De ce? D-aia. Cu alte cuvinte dacă ai apucat să măreşti pensiile la mişto pentru nişte voturi, trebuie musai să plăteşti cât te-ai angajat. N-ai bani, cade cerul, începe războiul sau dă ţara faliment, nu contează! Scoţi banii şi plăteşti. O aberaţie mai mare nici nu se putea. În condiţiile în care contribuţia pentru pensii este un soi de taxă prin care cei activi plătesc pentru cei ieşiţi la pensie putem vorbi doar de un drept la pensie, nu şi de un cuantum al acesteia. Pentru că plata contribuţiei nu garantează vreo sumă anume. Nimeni nu poate spune acum ce pensie vor avea cei care astăzi sunt activi. Poti cel mult garanta că la un moment dat, în funcţie de mersul economiei şi de nivelul salariilor, care conform magistraţilor CC nu este bătut în cuie, cuantumul pensiei va fi de x lei. Scade salariul, scade şi pensia. Nu poţi să accepţi că salariile pot fi scazute dar pensiile nu, câtă vreme cuantumul pensiei depinde de nivelul salariilor. Că pensiile de sute de milioane ale magistraţilor au fost transferate în cârca bugetului de stat, asta e altă treabă. Faptul că această aberaţie a fost legiferată printr-o lege cretinoidă dată de nişte oligofreni asta nu înseamnă că este şi corect din punct de vedere economic. Şi că măsura idioată trebuie menţinută indiferent de conjunctură doar pentru că judecătorul este Dracul pe pământ. Decizia de vineri a  Curţii Constituţionale pune cruce logicii şi desfiinţează ideea de guvern. Matematica se duce dracului iar ştiinţele economice devin simple bancuri. Cifra devine o chestie relativă în faţa statutului magistratului, căruia trebuie să-i plăteşti leafă şi pensie aşa cum vrea muşchiul lui de bugetar privilegiat. Guvernul este pus într-un ţarc şi este lăsat să guverneze secvenţial. Opoziţia se bucură acum, căci profită de situaţie şi adună puncte. Dar ce-o să se facă Ponta dacă vreodată va ajunge din greşeală la putere iar opoziţia de atunci, în cârdăşie cu şmenarii de la Curtea Constituţională, îi vor da peste mână? Cum o să fie atunci şi ce vor face băieţii când magistraţii vor arunca la coş tot ceea ce legiferează parlamentul? Practic, în momentul de faţă şi în viitorul îndepărtat, Curtea Constituţională va decide cam tot în ţara asta. În cârdăşie cu diverse grupuri de interese camuflate în asociaţii profesionale, Curtea poate statua că e neconstituţional ca firmele să facă profit pentru ca patronii să-l ducă acasă, ca guvernul să scadă taxele sau ca vântul să bată în week-end. Nu ai cale să-i combaţi şi dacă ei spun ceva, orice practic, trebuie să te conformezi. Cum s-a ajuns la această anomalie de sistem? Simplu. Judecând după componenţa pe căprării politice a CC partidele au simţit nevoia să devină şi putere judecătorească. Curtea Constituţională este un soi de conclav politic format din politruci mascaţi. Deciziile lor sunt  politice şi ţin de interese personale şi de grup. Bucăţică ruptă din cartelul mafiot al sistemului judiciar, această creatură a căpătat conştiinţă de sine. Nu mai răspunde la comnezi şi are propria-i agendă. Pentru că dacă un parlamentar poate fi aruncat peste bord, un judecător al CC înţepeneşte în scaun fără a mai putea fi clintit. Dovadă este faptul că inclusiv judecători trimişi la CC de PD-L au votat împotriva guvernului. Creatura îşi devorează creatorul iar asta este curat constituţional. Dictatura legii a devenit dictatura celor care ar trebui să o aplice. Şi asta se înâmplă, cumlea, în numele Constituţiei şi al democraţiei. Sinistră farsă!

Eşecul grevei generale anunţate de confederaţiile sindicale cu ocazia dezbaterii moţiunii de cenzură împotriva guvernului a fost unul evident. Dincolo de manifestaţiile discutabile organizate de capii mişcării sindicale, din protestul celor cîteva mii de oameni scoşi în stradă cu eforturi n-au rămas decât nemulţumirile masei tăcute de bugetari care tac şi înghit. Interviul realizat cu domnul Răzvan Bordeianu, vicepreşedintele Sed Lex, arată că miscarea sindicală are încă mari probleme în a identifica soluţii la problemele care au cauzat diminuări de pensii şi salarii. Nemulţumirile faţă de măsurile guvernului nu au corespondent în soluţii alternative, sindicaliştii aşteptând lumina tot de la politicienii pe care-i hulesc atât de vocal. Cu toate aceste, interlocutorul nostru vorbeşte deschis despre problemele sindicatelor şi avansează, chiar dacă timid şi cumva neargumentat, propuneri de reformă a sistemului.

Niciodată în România decizia tehnică nu a fost fundamentul deciziei politice

-         Aveţi o structură care se cheamă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici care nu îşi face treaba. Aveţi acolo reprezentanţi. De ce ei nu se implică în reformarea sistemului funcţionăresc?

-         Da, avem. Agenţia îşi face prost treaba. Avem oameni şcolarizaţi în Agenţie. Sunt profesionişti în execuţie care ştiu ce au de făcut dar managementul politic nu ţine cont de deciziile lor tehnice. Niciodată în România decizia tehnică nu a fost fundamentul deciziei politice. De aceea suntem în toată harababura asta pentru că am venit cu decizii politice şi nu cu decizii fundamentate tehnic şi profesionist. Oamenii aceştia din Agenţie nu au fost decât o pârghie a puterii prin care politicienii şi-au făcut treaba. Marea parte a legilor care privesc sistemul nici măcar nu se fac la agenţie. Se fac la Ministerul Administraţiei şi ajung pe masa agenţiei care o propune mai departe. Agenţia este o chestie formală intermediară.

-         Ce nu înţeleg eu este modul în care profesioniştii din agenţie înghit toate ilegalităţile comise de politicieni. Mă refer aici la concursurile trucate derulate cu sprijinul agenţiei. Nici unul nu se revoltă.

-         Dumneavoastră ştiţi foarte bine că nu se poate trece peste ierarhiile din instituţii. Am asistat la concursuri la agenţie în care acelaşi partid politic dăduse două nominalizări pentru o singură funcţie de director. Ajunsesem la un moment dat că se dădeau scrisori de recomandare de la partidul politic pentru ca cineva să ocupe o funcţie de conducere. Un nu ştiu ce senator susţinea o persoană iar preşedintele de partid din zona respectivă susţinea pe altul. Au intrat în concurs şi a ieşit balamuc mare. Până aici s-a mers. Oamenii de care v-am vorbit au venit la concurs să se certe între ei pe cine pun. Ce am văzut eu în anii ăştia mă duce cu gândul că nu ne mai facem bine niciodată. Poate că ne schimbăm dacă facem o nouă revoluţie.

-         Care ar fi totuşi soluţia? De ce nu promovează sindicate proiecte de legi dacă cele ale politicienilor sunt nefundamentate? Cu 500.000 de semnături puteţi promova proiecte de legi care să fluidizeze administraţia.

-         Cred că cei care se pricep trebuie să facă o analiză. Eu am solicitat să facem audit extern care să ne spună câţi funcţionari sunt necesari pe diverse ministere astfel încât decizia de restructurare a sistemului să fie fundamentată. Trebuie să avem în vedere nu doar restructurarea personalului, ci şi calitatea serviciilor. Statul trebuie să se decidă ce servicii vrea să ofere cetăţenilor şi la ce calitate. Abia atunci se poate lua o hotărâre cu privire la numărul optim de angajaţi. La noi e anapoda, mai întâi facem norme de personal şi după aia mai vedem noi ce e cu calitatea şi ce servicii oferim.

Şefi de instituţii figurează cu cotizaţii şi sponsorizări oficiale plătite la partide

-         Dvs, sindicatele, de ce toleraţi angajările pe pile în instituţiile publice? De ce nu ieşiţi atunci în stradă să faceţi grevă până când lichelele politice sunt scoase din instituţii?

-         Nu noi gestionăm resursa umană sau managementul. De asta sunt responsabili cei din fruntea ierarhiei politice. Noi suntem cei care apărăm interesele oamenilor din sistem, nu ale şefilor sau piloşilor. Nu-i reprezentăm noi pe cei cu 100 de milioane salariul şi nici pe cei cu 300 de milioane. Ei se reprezintă foarte bine singuri. Ei plătesc cotizaţie nu la sindicat, ci la partidul politic. Iar flagrant este când unii care sunt şefi de instituţii figureală cu cotizaţii şi sponsorizări oficiale plătite la partide. Trebuie să schimbăm această mentalitate.

-         Corect, dar cum o schimbăm? Doar ieşind în stradă pentru salarii? Problema salariilor este doar un efect. Cauza este prostul management. Iar aici nu am auzit sindicatele să vorbească.”

-         Pentru cetăţean este subsidiară dar pentru cel care….

-

Avem şi noi genul acesta de oameni cărora li s-au tocit degetele de la Solitaire

-         Nu. Şi cetăţeanul ar fi de acord ca dvs să aveţi salarii bune pentru nişte servicii de calitate pe care le asiguraţi. Dar în momentul în care într-un birou 3 salariaţi se joacă pe computer iar la patrulea se uită la tine ca şi cum i-ai furat butelia, revendicările salariale se duc către altă zonă.

-         Avem şi noi genul acesta de oameni cărora li s-au tocit degetele de la Solitaire. Da, vă dau dreptate. Hai să-i găsim pe ăia, hai să-i evidenţiem şi să-i dăm la o parte. Dar pentru asta trebuie făcut un audit de către altcineva. Pentru că dacă-i lăsăm tot pe oamenii ăştia care au creat sistemul să facă reformă înseamnă că nu am făcut nimic.

Orice abuz se întâmplă într-o instituţie se întâmplă pe mâna unui funcţionar.”

-         Credeţi că ar fi o idee bună ca liderul de sindicat să poată primi sesizări de la cetăţeni în legătură cu abuzurile din instituţii? Spun asta pentru că şeful instituţiei este pus politic şi nu are nici un interes să se certe cu oamenii din subordine iar cetăţeanul rămâne singur în faţa nesimţirii funcţionarilor.

-         Vă spun un lucru. Orice abuz se întâmplă într-o instituţie se întâmplă pe mâna unui funcţionar. De obicei acest tip de funcţionari sunt aduşi pe filieră politică tot pentru astfel de opreaţiuni. Aduceţi-vă aminte cazul de la MTS, cu scena cu Ridzi, cu toată nebunia de acolo. Erau oameni care au fost aduşi în instituţie pentru acest tip de manevre.

-         Şi sindicaliştii din minister ce au păzit?

-         Şi la sindicate sunt lideri şi lideri. Sunt lideri care îşi fac treaba şi sunt sindicate care trăiesc într-o stare amorfă şi care nu reprezintă membrii de sindicat şi care prin activitate sindicală înţeleg să dea oamenilor o pungă de bomboane la sfârşit de an. Asta înţeleg oamenii. Ei nu înţeleg că trebuie să-i reprezinte cineva şi văd doar ce le dă sindicatul. Un tichet de masă mai valoros cu 10 lei sau o pungă de crăciun mai consistentă. Atât văd ei. Ăştia suntem, ne bucurăm la nimicuri şi nu avem viziune pe termen lung. E o problemă a nostră şi cred că doar dacă ne deşteptăm ca societate putem să o ducem mai bine. Pentru că degeaba ne agităm dacă lumea votează pe mici şi brichete. Politicianul, din patru brichete a ieşit la pensie! Noi nu putem decât să atenţionăm.

-         Nici asta nu faceţi. Eu nu prea am auzit  despre o dezvăluire făcute de un lider de sindicat  într-o conferinţă de presă.

-         Toată lumea ştie că admnistraţia este căpuşată, că cele mai bune afaceri se fac cu statul, că licitaţiile sunt trucate. Palatul Parlamentului e perceput ca o cameră de comerţ. Parlamentarii se duc acolo să facă afaceri. Noi trebuie să facem ceva să schimbăm asta. Să-i constrângem pe aceşti oameni prin mijloacele legale pe care le avem la dispoziţie, să venim cu soluţii pentru a schimba ceva. Dar tot decidentul politic este cel care trebuie să ia decizia.

-         Pai despre asta vorbim. Lupta sindicală e compromisă chiar de sindicate care vin doar cu revendicări salariale. Nu vorbiţi de restructurare ci doar de salarii. Să se dea!

-         Eu dacă mă duceam la un minister făceam o analiză clară şi într-un an ştiam cine trebuie să rămână şi cine trebuie să plece. Dar oamenii ăştia vin la ministere pe un mandat şi nu au treabă cu reforma că au de recuperat banii din campanie. Trebuie să îşi vadă de comisioane.

-         De acord cu dvs dar nimeni nu-i presează să facă altceva.

-         Ba da dar suntem condiţionaţi de nişte reglementări legale. Nici noi nici dvs, presa, nu putem face mai mult decât facem. Stau şi mă gândesc, fără presă şi fără sindicate unde ne-ar duce oamenii ăştia?

Bătălia asta care se duce acum se duce cu întreaga clasă politică

-         Nu cred că presa sau sindicatele au fost vreo frână pentru ei. De multe ori au fost unelte. Eu nu înţeleg de ce sindicatele nu vorbesc despre sistem şi vorbesc doar despre salarii? Sau vin cu revendicări politice.

-         Să nu dăm o intrepretare politică. Orice guvern ar fi luat o măsură de tăiere cu 25% şi de tăiere a pensiilor, care vă zic, e neconstituţională…

-         De ce este neconstituţională diminuarea pensiilor?

-         Nu putem să-i învinuim pe oamenii ăştia că trăiesc mai mult decât au cotizat. Statul este principalul actor care nu respectă legea. El este principalul factor de blocaj. El nu rambursează TVA la timp dar agentului economic îi pune penalităţi de întîrziere. Nu mai putem accepta lucrurile astea. Nu putem să mai acceptăm să fim minţiţi şi furaţi. Bătălia asta care se duce acum se duce cu întreaga clasă politică. Nu cu guvernul acesta, că el a fost acum în funcţie. Este o luptă între societatea civilă şi clasa politică. Dacă le acceptăm acum ceea ce se întâmplă, oricine va veni va putea să facă la fel, precedentul fiind creat.

-         Care ar fi soluţia pentru a se putea diminua rapid nişte cheltuieli? Falimentul sistemului de pensii a fost descris încă din 2007.

-         Eu vă zic o chestie. Pensia este un drept patrimonial, iar orice atingerea a acestui drept e neconstituţională. E ca şi cum mi-ar naţionaliza casa.

-         Şi dacă sistemul de pensii intră în faliment, cine răspunde? Ce se întâmplă atunci cu acest drept patrimonial?

-         Ar trebui să răspundă ăia care au dat pensii speciale ani de zile. De ce am ajuns aici? Pentru că s-au creat tot felul de sinecuri iar oamenii care le-au creat nu răspuns acum. Ei vin acum şi spun că nu se mai poate. Trebuie să facem ceva. Păi tot ei, care ne-au adus aici?

-         Da, dar ce facem dacă fondul de pensii intră în faliment? Există riscul ca nimeni să nu mai primească nimic.

-         Oriunde în lume sistemul de pensii este subvenţionat de la bugetul de stat. Asta a fost politica anilor 1990 când i-am scos pe toţi la pensie. Avem 1,8 milioane de oameni cu cotizaţia completă şi peste 2 milioane de oameni pensionaţi anticipat şi pe caz de invaliditate. Nu putem să-i învinovăţim nici pe ăia de invaliditate. Unde s-au făcut abuzuri trebuie aplicată legea şi arestaţi medicii care au dat documente false.

-         Credeţi că poporul ar accepta să aplice legea la sânge?

-         Poporul ar accepta dar cei 10% care conduc nu acceptă.

Sunt şi lideri care fac sindicalism de Paști şi de Crăciun

-         Acceptaţi ideea că există lideri de sindicat care au relaţii călduţe cu şefii de instituţii?

-         Sunt cazuri şi cazuri. Sunt lideri indezirabili în instituţii care se bat pentru drepturile oamenilor dar sunt şi lideri care fac sindicalism de Paști şi de Crăciun. Din punctul meu este aici o evaziune fiscală pentru că acel 1% din salariu care se plăteşte drept contribuţie la sindicat trebuie folosit numai pentru acţiuni sindicale cum ar fi mitinguri, marşuri, fond de grevă, etc. Nicidecum să le întorci banii pentru că asta înseamnă că le întorci banii la oameni sub forma pungii de Crăciun. Genul asta de sindicate fără activitate sindicală ne compromit. Pentru că dacă vrem să facem ceva în unele zone nu ai cu cine pentru că aceşti lideri de sindicat nu se implică.

-         Cum vedeţi dvs participarea sindicatelor ca acţionari în firme de ticketing?

-         Ştiţi bine care a fost punctul nostru de vedere faţă de tichete cadou şi alte tipuri din acestea. Sunt un model de evaziune fiscală clară. Noi am fost singurii care am afirmat asta şi am supărat foarte multă lume. Dar aşa suntem noi, supărăm şi lumea sindicală şi lumea politică. Cred cu tărie că aceasta este o formă de evaziune fiscală şi mai mult în zona agenţilor economici. Guvernul a înţeles să le taie dar le-a taăiat doar de la bugetari, deci tot de la ăştia care sunt mai amărâţi. Avem o problemă pentru că impozităm drastic munca şi tichetele de masă au fost o formă de evadare către o impozitare mai prietenoasă.

-         Un proiect de reformă a fiscalităţii au sindicatele?

-         Nu este treaba noastră dar avem nişte propuneri.  Lupta cu munca la negru este una dintre ele. Mărirea bazei de impozitare este un obiectiv clar. Dacă nu facem asta greul va fi dus tot de cei care plătesc tradiţional impozite iar cei care se eschivează de ani de zile vor prospera. Asta este una dintre alternative dar pentru asta trebuie instituţii care să fie lăsate să îşi facă treaba, nu să se ducă în control şi să primească telefone ca să ocolească anumite firme. Şpaga se duce către şefii numiţi politic şi mai puţin către funcţionarul simplu.  Nu cred într-o reformă decât dacă ea este generală şi plecată de la politicieni, pentru că acolo este decizia.

În 1991, ministrul de Justiţie Mircea Ionescu Quintus a înfiinţat prin ordin ministerial Serviciul Independent pentru Protecţie şi Anticorupţie (SIPA), ca structură departamentală în subordinea Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Scopul declarat era acela de a urmări şi controla infracţiunile cu implicaţii majore din penitenciare. În 2003, din cauza scandalurilor din presă care arătau că la vărful SIPA au fost numiţi foşti lucrători ai securităţii, iar serviciul era suspectat că face poliţie politică. Ca măsură de camuflaj, serviciul a fost transformat în Direcţia Generală de Protecţie şi Anticoruptie (DGPA) şi, pentru prima data, a fost obligat să prezinte Parlamentului rapoarte de activitate. În 2006, la începutul anului, Monica Macovei a desfiinţat serviciul secret din subordinea ministrului Justiţiei. Scandalurile de presă, practicile de tip securist şi exploatarea corupţiei din sistemul penitenciar în scopuri oculte au fost motivele care au stat la baza acestei decizii. Au existat însă voci din sistem care susţin că serviciul secret s-ar fi apropiat prea mult de matrapazlâcurile magistraţilor şi că prin aceste investigaţii s-a ajuns la un soi de control asupra acestora. Deşi sinecura securiştilor din Ministerul Justiţiei a dispărut, lucrătorii fostului serviciu au ajuns în posturi călduţe. Şi nu prin concursuri, cum ar fi fost normal, ci în baza unor parteneriate cu şefii de închisori, datori vânduţi foştilor securişti. Este cazul directorului adjunct Gabriel Rusu, de la Penitenciarul Slobozia, ajuns peste noapte şef peste pază şi abonat la sporuri salariale pentru lucrări excepţionale.

Turnătorii umflate şi un flagrant de 5 lei

Începând cu luna mai 2010 noul director adjunct pe linie de pază al Penitenciarului din Slobozia este împuternicit la apelul bocancilor fostul şef al biroului local al SIPA, Rusu Gabriel. Absolvent al Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul” (fosta scoală de ofiţeri de securitate), Rusu a avut un traseu sinuos sfârşind în postul călduţ primit cadou de la conducerea penitenciarului. Strict profesional vorbind, treaba este complicată. După debarcarea (cu scandal) din fruntea biroului SIPA a ocupat mai multe funcţii de execuţie, printre care si pe cea de şef birou al serviciului asistentă psihosocială, fiind uns pe scaun la sugestia comandantului lagărului de la Slobozia, Andrei Dumitru, cu care a fost coleg de studii postuniversitare prin anii 1997-98 în curtea fară gard a şcolii de gradaţi din pădurea Băneasa. Nu ştim dacă la decizia administrativă a contribuit festivitatea scurtă dar udată din belsug cu vin de Focşani şi pigmentată cu un batal de Alexeni. Cert este că la apelul de seară, Rusu s-a trezit fară să vrea director adjunct  pe linie de pază şi siguranţa detinerii. Pe vremea cât a activat la SIPA  Rusu ar fi sifonat către ANP şi către secretarul de stat de atunci de la MJ, nea Clocotici, nişte lucrări informative care-l vizau pe fostul commandant Chiriac, pe care l-a acuzat de tot felul de potlogării printre care folosirea în scop personal a deţinutilor,foloase necuvenite etc. Toate capetele de acuzare au fost demontate în justitie, iar cel încriminat a fost reabilitat, fiind numit un fel de şefuleţ la fostul loc de muncă. Mai grav, după revenirea la Penitenciarul Slobozia a fostului comandant, Rusu i-a fost subordonat la serviciul reeducare, fiind tinut în umbră dar si marginalizat ani buni pentru păcatele de pe vremea când tăia şi opera la SIPA. Competenţa în lucrări informative i-a jucat o festă în cazul unui flagrant în care Rusu viza corupţia gardienilor. Cu ajutorul unui deţinut Rusu a pus la cale mituirea cu 5 lei a unui gardian, care contra acestei şpăgi monumentale urma să introducă nişte cafea în Penitenciar. Afacerea a căzut, iar Rusu s-a mai acoperit o dată de glorie fiind expulzat din rândul securiştilor penitenciari. A urmat cocoţarea pe bază de proptea în fruntea Serviciului Reeducare şi Asistentă Psihosocială, desigur după pensionarea titularului acestui post că prin concurs era mai greu. Omul vizează de ceva ani numai functiile de director de unităţi sau măcar de director adjunct, totul culminand cu participarea la un concurs organizat de MJ pentru un post de director al unui penitenciar din Dobrogea,unde a concurat singur pe post dar a ratat de puţin, clasându-se al doilea.

Justiţia restaurativă, varianta Rusu

Acum câtiva ani a apărut în România ideea justitiei restaurative. Unul dintre adevăraţii promotori ai acesteia a fost domnul Andrei Pascu. Din păcate, la momentul respectiv nu a găsit sustinerea necesară si, oarecum dezamăgit, a plecat din sistem, Unul dintre proiectele care au stat pe biroul directorului general ANP de atunci, nevalorificat de acesta, a fost cel referitor la justitia restaurativă.  Justitia restaurativă presupune un proces de mediere între victimă si infractor, în diverse faze ale procesului penal. În unele tări civilizate democratic si legislativ succesul medierii poate presupune si renunţarea la acuzatii si la urmărirea penală. Atât victimele, cât si cei care au comis infractiuni pot participa la mediere doar dacă doresc si dacă îndeplinesc anumite conditii, astfel încât să se evite revictimizarea si alte efecte traumatizante. Conceptul prezentat aici pe scurt a fost suficient de sofisticat pentru ca Rusu să-l ia din zbor şi pe baza dizertaţiilor savante despre acest concept să-şi agaţe la butonieră un aer de intelectual neînţeles. Conferinţele din cantina puşcăriei de la Slobozia şi ceva proptele la ANP l-au transformat pe Rusu în promotor al introducerii justiţiei restaurative în România, lucru de altfel imposibil în următoarea sută de ani. Dar ce contează? Contează doar că Rusu şi-a găsit astfel obiectul muncii şi baza pentru acordarea unor sporuri de 50% din leafă pentru lucrări excepţionale. Excepţionale dar inutile, la fel ca alfabetizarea deţinuţilor şi reinserţia lor pe piaţa muncii, care are un singur efect: populaţia din puşcăria Slobozia este cam aceeaşi, ceea ce denotă că deţinuţilor li se cam rupe de reinserţia propăvăduită de Rusu.

Educatorul reprofilat la pază

Protectorii fostului slujbaş SIPA s-au gândit la toate. Aşa se face că fostului lucrător informatic i s-a oferit postul de şef al pazei unde a fost transferat cu tot cu sporul lunar de 50% primit la compartimentul de educaţie şi asistenţă psihosocială. Dacă până mai ieri Rusu învăţa deţinuţii să coloreze, astăzi, de frica unor reduceri de personal, omul s-a reprofilat în paznic. Una peste alta, expertiza lui costă statul circa 70 de milioane de lei, cu tot cu sporul de genialitate pe care-l umflă pe abonament. O vilă în construcţie în Slobozia şi 2 apartamente reprezintă o avere frumuşică, mai ales când vorbim de un bugetar inovator de talia personajului nostru. Cazul nu este singular. Sistemul penitenciar şi sistemul bugetar în general colcăie de asemenea exemplare. Ei sunt cei care împovărează statul cu lefuri spectaculoase plătite de pomană şi pe care nici un sistem nu-i va putea clinti din loc. Pentru că ei sunt SISTEMUL.

În continuarea demersurilor de asanare a problemelor din unităţile administrativ teritoriale din judeţul Ialomiţa, ca prefect al judeţului am observat că suma constatată de încasat şi neîncasată la 31 decembrie 2009 este de….”. Aşa îşi începe ultimul comunicat de presă prefectul Mădălin Teculescu, un băiat nervos aflat în luptă cu banditismul din judeţ. De data această domnul prefect ridică la fileul presei două problem spinoase. Una este legată de impozitele neîncasate de autorităţile locale şi, deşi la începutul citatului vorbeşte despre o sumă, domnul prefect ne pune pe masă vreo 3 sume. Este vorba despre debitele primăriilor din rural, din urban şi de restanţele consiliului judeţean. Prefectul îşi manifestă nedumerirea cu cuvintele lui după cum urmează: “Am solicitat autorităţilor locale să prezinte cauza neîncasării rămăşiţei (poate legislaţia actuală), iar dacă nu de ce nu au fost făcute încasările când economia duduia.” Fiind evident că ne aflăm în cazul 2, şi anume că încasările nu s-au făcut când economia duduia, înţelegem că întrebarea pusă de prefect în comunicatul de presă este retorică şi ne gândim că ar putea fi cauzată de arşiţa din ultimele zile. Sau de descărcările electrice din week-end care ar fi putut afecta placa de bază a unui om normal, aşa cum îl considerăm noi pe domnul prefect. Din păcate, punctul doi al ordinei de zi din comunicat ne face să-l asemănăm mai de grabă cu Marean Vanghele, despre a cărui prostie nu ştiam că e contagioasă: “Totodată am solicitat organelor statului să ia măsuru urgente de stopare a evaziunii fiscale din agricultură pe persoană fizică”. Forţa mesajului este totală iar organele probabil că s-au râs până la lacrimi de naivitatea prefectului, care a explicat că există multe societăţi agricole cu 5000 de hectare care nu aduc venituri statului, ci unor funcţionari ai, cităm”statului degeaba”! Ce legătură or avea persoanele fizice cu societăţile care deţin 5000 de hectare şi cu evaziunea fiscală, doar mintea limpede a domnului prefect ştie dar se pare că nu vrea să ne spună şi nouă. Finalul este demn de regimul Boc, apelul prefectului încheindu-se nedecis, într-un spirit gregar şi pe alocuri populist: “Cunosc faptul că anumite structuri create în timp cu greu pot fi aduse pe calea legală, dar am încredere în funcţionarii instituţiilor statului”.  Ce elan patriotic! Ce spirit de mobilizare! Ce durere în cot trebuie să fi simţit funcţionarii statului degeaba în care Teculescu are atâta încredere nu este greu de închipuit. Nu am priceput care a fost rolul acestei comunicări mirobolante în care prefectul a transmis nimic. Dacă este ce credem noi, problema se rezolvă dor cu un repaus la pat şi comprese cu apă rece. Dacă este ce spun inamicii domnului prefect, soluţia este mult mai dureroasă. Sperăm însă să treacă doar cu nişte algocalmin.

Cu un buget făcut varză şi cu perspectiva falimentului deasupra grumazului, guvernul lui Boc se înneacă în populism şi prostie. Contaminat probabil de prostia care emană din discursurile liderilor de mucava ai opoziţiei, Boc vehiculează ca proasta-n târg ideea alimentării fondului de solidaritate cu bani obţinuţi din impozitarea cu 90% a salariilor mai mari de 8000 de lei din companiile statului. O aberaţie mai  mare nici bugetarul liberal Antonescu nu era în stare să debiteze. Fondul de solidaritate trâmbiţat de Boc la comanda lui Băsescu este o idioţenie fără margini. Este un nonsens juridic, o puşculiţă creată pentru a arunca praf în ochii fraierilor şi găselniţă stângistă care nici măcar nu vine din CAP-ul lui Ilici Iliescu, ceea ce ar fi fost cumva de înţeles. În loc să taie toate veniturile de la stat şi să le plafoneze sub salariul preşedintelui prin lege, Boc inventează donaţii care să rezolve criza de numerar a statului. Adică statul îşi donează  singur nişte bani care nu ajung în buget, cum ar trebui să ajungă taxele colectate de la contribuabili, ci într-un fond care oficial nu există. Cum însă se vor cheltui banii adunaţi din leafa lui Băsescu şi a camarilei provenite din tot spectrul politic din instituţiile publice? O să se împartă colaci la sărmani? O să crească pensia socială? O să se trimită bani de salarii la primăriile înfiinţate doar pentru a hrăni o gaşcă locală de aleşi pe bază de mici şi bere? Habar nu avem. Şi, ceea ce este mai trist, că nici Boc sau Băsescu nu au. Nu au habr şi nu au nici creier. Prostia a atins cote alarmante şi a cuprins întreg spectrul politic. Obişnuiţi să îşi cumpere voturile cu bani de la stat distribuiţi populimii şi clientelei sub formă de salarii, pensii, indemnizaţii şi alte forme de sprijin financiar, golanii de pe scena politică sunt incapabili să priceapă că statul nu poate fi la nesfârşit vacă de muls. Cum să plătească statul pensii de sute de milioane când banii strânşi din cotizaţii nu sunt puşi la treabă, ci sunt folosiţi pentru plata pensionarilor scoşi la foc automat din sistem? Cum poate statul garanta nu anume venit viitorilor pensionari câtă vreme nu există un contract între contributor şi colector care să garanteze anumite randamente ale banilor depuşi de viitorul pensionar? Logic ar fi ca statul să plafoneze contribuţiile la fondul de pensii la un anumit nivel pentru care să garanteze o pensie minimă la limita decenţei.  Pentru cei care vor pensii mari există contribuţia la fondurile private unde în baza unui contract ferm clienţii plasează bani care sunt investiţi şi oferă randamente capabile să sigure pensii mari. Abia aici putem vorbi de contributivitate şi nu la stat, unde banii sunt aruncaţi în consumul imediat. O pensie de stat plafonată ca 40-50 de milioane de lei ar fi un venit decent şi suportabil pentru buget şi ar asigura bătrâneţi decente oricui, indiferent de standardul său de viaţă. Contribuţiile la fondurile private de pensii ar asigura o creştere a posbilităţilor de finanţare a mediului de afaceri, în condiţiile în care plasamentele acestor fonduri sunt coordonate de experţi şi nu de politruci guvernamentali. Individul este singurul responsabil de bătrâneţea lui. Vrea nivel de trai imediat, se mulţumeşte cu pensia plafonată de la stat şi toacă restul de bani pe ce-i trece prin cap. Dacă vrea pensie mare, plasează banii la fondul privat. Tot ceea ce trebuie să facă statul este să reglementeze drastic activitatea fondurilor de pensii şi să le monitorizeze plasamentele. Asta ar însemna ca statul să revină la rolul său de arbitru şi să abandoneze ipostaza de actor amestecat până în gât în economie. Când golanii politici vor înţelege că statul nu este fundaţie umanitară şi nici bancă pentru afacerile smecherilor s-ar putea să avem parte de o schimbare structurală de profunzime, care să garanteze prosperitate şi şanse egale. Statul paternalist, asistenţial şi condus de idioţi botezaţi diferit dar cu aceleaşi apucături nu este în stare decât de populism şi oferă doar sărăcie. Ce-i drept, uniform distribuită.